Kurumsal yapılar

Çetrefilli uluslararası vergi meselelerinde proaktif yaklaşım.

Etkili ve isabetli bir vergi işleyişine sahip uluslararası kurumsal yapılar geliştirmek giderek karmaşık bir hal alıyor. OECD’nin Matrahın Aşındırılması ve Kârın Aktarılması (BEPS) inisiyatifi, dünya çapında değişimlere neden oluyor. İlaveten, hükümetlerin Covid-19'dan olumsuz etkilenen ülke bütçelerini toparlamaya çalışması, vergiyi ticari bir silah olarak kullanması, veya dijital şirketlerin gelirlerini vergilendirmesiyle beraber ulusal vergi politikaları da hızlı bir değişim geçiriyor.

Yaklaşımımız

Biz, bu hızla değişen ortamda, her yeni mevzuata veya vergi mahkemesi kararına tepki vermek yerine, riskten kaçınan, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla kurumsal yapıları geliştirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Küresel ekibimiz, Brexit gibi çığır açıcı vergi gelişmeleri de dahil olmak üzere yerel vergi gündemlerini önceden takip ediyor. Uluslararası mevcudiyeti sayesinde Mazars, ilk uluslararası açılımını yapan büyük şirketlere de orta ölçekli firmalara da hizmet için ideal bir konuma sahip. Ayrıca Mazars, OECD'nin BEPS inisiyatifi ve AB'nin Vergiden Kaçınmayı Engelleme Direktifi (ATAD) nedeniyle ortaya çıkan vergi sorunlarını çözmek için uluslararası şirketleri destekliyor.  

Öte yandan, uluslararası satın alma ve elden çıkarma işlemleri sırasında vergi açısından verimli yapılar oluşturmaya dair tavsiyeler ve uluslararası vergi denetimleri sırasında stratejik destek sunuyoruz. 

Hizmetlerimiz

  • Hem vergi açısından verimli hem de isabetli ve sürdürülebilir kurumsal yapılar oluşturmak için stratejik tavsiyeler;
  • Spesifik gündemleri olan sektörlere has tavsiyeler;
  • Vergi riskini değerlendirme ve azaltma;
  • Dosyalamada dış kaynak desteği;
  • Ortak vergi denetimleri ve OECD’nin Uluslararası Uyum Güvence Programı (ICAP) gibi vergi denetimlerinde vergi danışmanlığı;
  • Vergi mahkemesi süreçlerinde destek;
  • Eşsiz DAC6 raporlama sistemimiz gibi bulut tabanlı araçlar