Entegre Rapor 2022

Zor zamanlar geçirdiğimiz 2022 ve 2023 senelerinde akut ve dönemsel krizlerin yanı sıra iklim krizinin etkilerini de yaşamaya ne yazık ki devam ediyoruz. Bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi ve insana yakışır çalışma koşullarını koruyabilmek tehlikede olsa da bizim elimizde. Mazars Türkiye olarak paydaşlarımız için değer yaratırken bir zanaatkar edasıyla elimizden geleni yapıyor, bilgi üretmeye devam ediyoruz. Bu motivasyonla hazırladığımız entegre raporumuzda "üreten eller" konseptine yer verdik. Tüm toplumun gelişimi için bize el uzatanlarla ve el uzattığımız kişi ve organizasyonlarla iş birliği yapıyor, insana yakışır bir düzende sürdürülebilir kalkınma uğrunda çalışıyoruz. Tüm canlıların hak ettiği bir dünyada yaşayabilmeleri için hassasiyet gösteriyor, bu zorlu süreçleri el ele aşmayı hayal ediyoruz. Değişim için gereken gücün elimizde olduğuna inanıyoruz.

Rapor Hakkında

Toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olarak sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuzda tüm paydaşlarımızla daha yakın bir iletişim halinde olmayı çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda, kurumumuzun 1 Ocak 2022 – 31
Aralık 2022 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait finansal ve finansal olmayan performansını içeren dördüncü Entegre Raporu’nu paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Değer Raporlama Vakfı’nın (Value Reporting Foundation – VRF) önermiş olduğu entegre düşünce yaklaşımını temel alarak hazırladığımız bu rapor ile değer yaratma modelimizi,
stratejik önceliklerimize ilişkin performansımızı ve geleceğe ilişkin plan ve hedeflerimiz ile risk ve fırsat yönetimimizi paydaşlarımızın dikkatine sunuyoruz. VRF tarafından sunulan Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (<IR>) ve Küresel
Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative–GRI) Standartlarına uyumlu olarak hazırladığımız raporumuzda, aynı zamanda Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu’nun (Sustainability Accounting Standards Board– SASB) Profesyonel & Ticari Hizmetler (Professional & Commercial Services) rehberini dikkate aldık. Raporumuz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (WEP) ilerleme bildirimlerini de içermektedir. Entegre
rapor hazırlık sürecimiz de dâhil olmak üzere tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımız Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından yürütülmektedir. Raporlama yolculuğumuz süresince bize yol gösteren Prof. Dr. Güler Aras’a çok teşekkür ederiz.

Document

Entegre Rapor 2022 - Mazars Türkiye