Küresel mobilite ve istihdam vergileri

İhtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde gerekli becerilere erişiminizi sağlamak.

Çalışma biçimimizdeki değişimler her zamankinden de hızlı. İşletmelerin ayakta kalması için zamana ayak uydurması şart. Yeni bir model beliriyor: Kritik becerilere sahip personel artık dünyanın herhangi bir yerinde konuşlanabiliyor. Gelgelelim bu mobilite nedeniyle, vergi, sosyal güvenlik ve göç hukuku gibi alanlardaki hızla değişen yönetim gereklerini karşılama zorluğu giderek büyüyor. İşte küresel bağlantılara sahip tecrübeli ekibimiz de, gerek işveren gerek çalışanların mevzuata uyumunu sağlıyor. 

 

Yaklaşımımız 

Gittikçe küreselleşen dünyamızda, bir şirketin dünyanın neresinde olursa olsun doğru zamanda doğru kişilere erişebilmesi şart. Günümüzde küresel çapta faaliyet yürütmek demek sıklıkla, çalışanı göreve yönlendirmekten ziyade görevi çalışana yönlendirmek anlamına geliyor. Başarının anahtarı işte bu esneklik; fakat buna ulaşabilmek için farklı konumlardaki ekipleri yönetme karmaşıklığını aşmak gerekli. 

Şirketlerin uluslararası kaynaklara başvurmasının bir dizi nedeni olduğunu biliyoruz. Bu kararların arkasında neyin yattığını anladığımız için, sunacağımız desteği mümkün olan en iyi sonuçları verecek biçimde şekillendirebiliyoruz. Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler geliştirmeyi hedeflediğimizden, tüm müşteri iletişimimizde şeffaflık ve hakkaniyetin yanı sıra, sunduğumuz tavsiyelerin kalite ve uygulanabilirliğine de büyük önem atfediyoruz.

Küresel mobilite uzmanlarımız, vergi ve sosyal güvenlik, iş hukuku, göç, risk değerlendirme, küresel bordro yönetimi ve İK politikası gibi bir dizi alanda dünyanın önde gelen eksperlerinden oluşan bir ağa erişim sunar.

Hizmetlerimiz  

  • Uluslararası istihdam çözümleri konusunda danışmanlık.
  • "Uzaktan çalışan personel" uygulaması ve planlamasında müşterilerimize destek vermek.
  • Sosyal güvenlik optimizasyonu.
  • Müşterilerimizin vergi, sosyal güvenlik, bordro ve diğer ulusal şartlara tam uyum sağlamasına destek sunmak.
  • Göç konusundaki riskleri yönetip, müşterilerimizin başvurularını desteklemek.
  • Kısa süreli iş ziyaretlerini takip edip raporlamak.
  • Küresel mobilite ve vergi eşitleme strateji ve politikasını gözden geçirmek.
  • Mobilite maliyeti projeksiyonları.
  • Küresel bordro koordinasyonu ve raporlaması.

 

Ekibimiz

Bu alandaki tavsiyelerimize zemin oluşturan, çeşitlilik arz eden, kapsayıcı ve çokkültürlü ekibimiz bizim için bir gurur kaynağı. 90'dan fazla ülke ve bölgeye yayılan faaliyetlerimiz sayesinde, günümüzdeki küresel işgücünün gündeme getirdiği zorlukları deneyimleyen müşterilerimizle ortak bir bakış açısı tutturuyoruz.