Risk danışmanlığı

Değişen dünyada güvence ve değer yaratımı için size özel çözümler sunuyoruz

Teknolojik değişim ve köklü dönüşümler yeni ve bilinmeyen riskler ortaya çıkarsa da yeni değer yaratma fırsatlarını da beraberinde getiriyorlar. Günümüzün değişken nitelik taşıyan ve giderek daha karmaşık bir hal alan iş ortamında şirketlerin idare, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerine güvenebilmeleri gerekiyor. Mazars olarak müşterilerimize kritik zorlukları öngörebilmek ve bu zorluklara yanıt geliştirebilmek için gereken bilgi, teknik ve çözümleri sunuyoruz. Şirketlerin yeni fırsatları vakit kaybetmeden ve hızla yakalayabilecek durumda olmaları gerektiğinin farkındayız. Bu noktadan hareketle, başarılarına katkıda bulunabilmek amacıyla müşterilerimize onlar için doğru ve özelleştirilmiş risk yönetimi çerçeve, sistem ve kontrolleri temin ediyoruz.

Yaklaşımımız

Güçlü risk yönetim süreçleri olan şirketlerin, müşterilerinin, regülatörlerin, yatırımcılarının ve çalışanlarının taleplerini karşılamada daha avantajlı olduklarına inanıyoruz. Çalışma süreçlerinin sürekli değiştiği bir dönemde, yeni yeni baş gösteren risklerin tespiti için müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Standart bir risk yönetimi yaklaşımının uzun vadeli performans ve inovasyonu korumanın en iyi yolu olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle, uygun bir ekip oluşturmadan önce müşterilerimizin sektörlerini, önceliklerini, kültürlerini ve müşterilerini anlamaya vakit ayırıyoruz. Finansal risk yönetimi veya operasyonel risk yönetimi stratejilerinizden en yüksek faydayı almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Teklif talebi oluşturun