Mazars Denge Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Mazars Denge, sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamalarını paylaşmak amacıyla hazırladığı bu rapor ile tüm paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı arzulamaktadır.

Mazars Denge’nin sahip olduğu 40 yıllık köklü geçmişi, sürdürülebilirliğin kurum kültürünün bir parçası olarak benimsenmesinin ve kurumun tüm paydaşları ile kurduğu dengenin sonucudur.

Mazars Denge’nin ilk sürdürülebilirlik raporu olan bu raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenmiş olan öncelikli
sürdürülebilirlik konularında, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performansına yer
verilmektedir. Rapor, GRI (Global Reporting Initiative - Küresel Raporlama İnisiyatifi) G4 raporlama kılavuzuna uygun olarak
“Kapsamlı” (Comprehensive) düzeyde hazırlanmıştır.

Document

Mazars Denge Sürdürülebilirlik Raporu 2016