Kurumsal raporlama

Hikayenizi tüm paydaşlarınıza etkili ve şeffaf biçimde aktarın

İyi raporlama, bir kurumun kültürüne açılan bir pencere gibidir. Son yıllarda, daha sıkı düzenlemeler ve paydaşların artan talepleri nedeniyle raporlamaya verilen önem artıyor. Şirketler, hikayelerini anlatmak için her zamankinden daha çok çalışmak durumunda kalıyor. Mazars ekibi olarak, hızla büyüyen start-up'lardan köklü uluslararası şirketlere kadar uzanan çeşitli kurumlarla çalışarak, açık ve etkili bir iletişim kurmalarına yardımcı oluyoruz.

Yaklaşımımız

Regülatörler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar, daha fazla finansal şeffaflık ve kurumsal sürdürülebilirliğe dair somut kanıtlar talep ediyor. Günümüzdeki raporların, finansal veri raporlamanın ötesine geçmesini ve stratejiyi, yönetişim kalitesini, ücret yapısını, hatta kurumların çevre, çalışanlar, toplum ve diğer paydaşlar üzerindeki etkisini kapsaması bekleniyor.

Mazars olarak müşterilerimizin en son kurumsal raporlama standartlarını karşılamasına yardımcı oluyoruz. Pragmatik bir iş yaklaşımı sunmayı hedefleyen, finansal raporlama ve muhasebe bilgisini finansal olmayan raporlama uzmanlığıyla harmanlayan profesyonellerden oluşan bir ekibe sahibiz.

Müşterilerimize aşağıdaki konularda düzenli destek vererek entegre çözümler sunuyoruz:

Finansal 

  • Yeni muhasebe standartlarının hayata geçirilmesi
  • Önerilen yeni muhasebe standart ve rehberlerinden kaynaklı zorlukların çözümü
  • Tek düzen hesap planı dönüşümleri
  • Konsolidasyon desteği
  • Karmaşık konsolidasyonlar

Finansal olmayan 

  • Finansal olmayan, entegre yıllık raporlar hazırlanması
  • Kurumsal yönetim ve risk çalışmalarının hazırlığına yardımcı olunması
  • Yönetime ve yönetim kuruluna rapor vermeyi ve dış iletişimi kolaylaştırmak için finansal olmayan verileri toplanması ve derlenmesi
  • Temel performans göstergelerinin tespitinin yapılması
  • Entegre raporlama çerçeveleri geliştirme noktasında destek verilmesi

Teklif talebi oluşturun

Yaklaşımımızı ve uzmanlığımızı ortaya koyan, “Beyond the GAAP” başlıklı aylık bültenimizden finans ve muhasebe alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Araç ve çözümlerimiz

Faaliyetlerimize güç katan, daha fazla değer ve daha etkili iç görüler sunmamızı sağlayan, bize özel araçlar ve çözümleri tasarlama ve geliştirme yönündeki inovasyon çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.

Ekibimiz

Yeni muhasebe ve kurumsal raporlama standartlarını incelemekten sorumlu, dünyanın farklı bölgelerindeki yasal gerekliliklere hakim ve farklı sektörlerde kapsamlı deneyimi bulunan profesyonellerle çalışıyoruz.

Ekibimizin üyeleri düzenli olarak regülatörlerle buluşuyor, sektörel çalışma gruplarına katılıyor. Gerek bilgi gerek en iyi uygulamaları paylaşan küresel ve entegre bir ekip olarak hareket ediyoruz; bu sayede, müşterilerimize geleceğin standartları ve bunların olası yansımaları konusunda proaktif tavsiyelerde bulunuyoruz.

Diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?