KDV ve dolaylı vergiler

Vergi ödemelerinin giderek büyüyen bir bölümünü oluşturan KDV ve dolaylı vergiler özenli bir planlama gerektirir.

Dünya çapındaki hükümetler son yıllarda, vergi tabanlarını stabilize etmek için vergilendirmeyi giderek KDV ve diğer dolaylı vergilere kaydırdı. 

Özellikle vergi yetkililerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki artan ilgisi nedeniyle, KDV ve dolaylı vergiler bilhassa uluslararası faaliyet yürüten şirketler açısından önem kazandı. Aslen yargı yetkileri ve mevzuattaki sürekli değişiklikler, ayrıca AB üye devletleri arasındaki kısmi uyum eksikliği nedeniyle giderek artan karmaşıklık, gerek belirli bir konuyu dolaylı vergiler açısından doğru şekilde değerlendirmeyi, gerekse de günlük işleyiş esnasında dünya çapındaki KDV ve dolaylı vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyi zorlaştırıyor. Üstüne üstlük, COVID-19 krizinin şirketlerin kaynak kullanımı üzerinde etki yaratacağı, bunun da KDV ve dolaylı vergilerle ilişkili bir dizi konuyu gündeme getireceği şimdiden aşikar. 

Şirketler mevzuata uyumsuzluk nedeniyle yüklü cezalara (örneğin şirket yönetimi nedeniyle şahsi para cezaları gibi) maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğundan, KDV ve dolaylı vergilerin şirket gündemindeki önemi artıyor.  

Size, KDV ve dolaylı vergi yükümlülüklerinizi karşılamak için gerekli desteği sağlıyoruz. 

 

Şirketler için tipik risk alanları:  

 • KDV grupları, özellikle ilgili şartların takibi (ör. iç yönergeler, genel müdür değişiklikleri).
 • AB Eylem Planı'nın sonuçları: ör. 2020'de "hızlı düzeltmeler", 2021'de e-ticaret paketi, 2022'de nihai KDV sistemi.
 • Depo konuları ve bunun KDV / gümrük açısından yansımaları.
 • Zincirleme işlemler, ör. "hareketli arz" tahsisi, triangülasyon kuralının uygulanması.
 • Mal ithalatı (ör. tarife düzenlemeleri, ithalatta KDV indirimleri). 
 • Özellikle holdingler için KDV girişimcisi ünvanı alma.
 • Girdide KDV indirimi (ör. KDV grubu, holding, geçerli KDV faturaları, kıst).
 • Satış yapıları ve bunların KDV üzerindeki etkileri: ör. "al ve sat" modeli, komisyon modeli, acente yapısı, ilişki merkezi ve kalıcı işletmeler.
 • Transfer fiyatlandırması alanındaki değişiklikler ve bunların KDV ve gümrük bakımından yansımaları.

 

Yaklaşımımız  

KDV ve dolaylı vergiler işlem esaslıdır, karmaşıktır ve kârınız üzerinde ciddi etki doğurabilir. Mazars olarak biz, şirketinizin kuruluşundan tutun işlemlerinizin ayrıntılı bir biçimde yapılandırılmasına, oradan dava desteğine kadar, tüm şirket yaşam döngünüz boyunca size KDV ve dolaylı vergiler konusunda yardımcı olabiliriz. 

Uluslararası işbirliği KDV ve dolaylı vergiler alanında bilhassa önemlidir. Bu nedenle, sizden sorumlu partnerin yanı sıra, size özel KDV ve/veya dolaylı vergi uzmanımız da KDV ve dolaylı vergilere dair her tür sorunuzu yanıtlamaya hazırdır ve gerektiğinde münazara partneri olarak da hizmet verirler. Vergi danışmanları, vergi hukukunda uzmanlaşmış avukatlar, denetçiler ve yönetim danışmanlarından oluşan ekibimiz, derinlikli ulusal ve uluslararası uzmanlığa sahiptir. Dünya çapında bir uzmanlar ağından oluşan Küresel Dolaylı Vergiler Grubumuz, şirketlere sadece dolaylı vergiler alanında danışmanlık sunar: ör. KDV ve gümrük vergileri, dış ticaret hukuku ve tüketim vergileri.  

Neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde ve dünya çapındaki tüm büyük ekonomik merkezlerde faal olduğumuz için, her nerede olursanız olun, KDV ve dolaylı vergi sorunlarınızı çözüyor ve ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmenize destek oluyoruz.

AB Gümrük Kanunu sayesinde gümrük mevzuatında Avrupa çapında uyum sağlandıysa da, KDV ve diğer dolaylı vergiler gerek mahkeme kararlarından gerekse de ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerinden etkileniyor. Bu nedenle, tüm değişikliklere dair size güncel bilgi sunacak, uluslararası planda konumlanmış bir uzman ekibinin vereceği destek daha da önemli hale geliyor. 

Hizmetlerimiz (özelleşmiş hizmet teklifimizden örnekler): 

 • Genel veya spesifik gümrük ve KDV konularında tam kapsamlı danışmanlık hizmeti. 
 • KDV ve dolaylı vergi risklerinin tespit ve yönetimi.
 • Mevzuata uyumsuzluk veya soruşturma kaynaklı gümrük ve dolaylı vergi davaları ile baş etme
 • KDV/gümrük denetimi desteği ve KDV/gümrük taraması.
 • KDV ve dolaylı vergi uyumunun tedarik zinciri yönetimi ve iş modeli optimizasyonu (BMO) üzerindeki etkisi.
 • Birleşme ve satın alma süreçlerinde KDV ve dolaylı vergi danışmanlığı (özel incelemeler ve KDV şartları taslağı hazırlanması/kontrolü dahil).
 • "KDV alanında çapraz grup kontrolü": grup yapınızın ve süreçlerinizin analizi.
 • Vergi uyum yönetimi sistemleri (TCMS) danışmanlığı da dahil olmak üzere KDV riski yönetimi konuları.
 • Brexit bağlamında KDV ve dolaylı vergi danışmanlığı.
 • KDV/gümrük hukuku ile vergi ceza hukukunun kesişim noktalarında KDV ve dolaylı vergi danışmanlığı.
 • Temyiz ve maliye mahkemesi süreçlerinde temsil.
 • IT pratikleriyle ilişkili KDV danışmanlığı hizmetleri (ör. vergi mevzuatının incelenmesi, SAP S/4 HANA).
 • KDV ve gümrük alanlarında uyum ve dış kaynak kullanımı.
 • Şirketinizdeki çeşitli fonksiyon alanlarına göre uyarlanmış, ulusal ve uluslararası çalışan eğitimleri (ör. satış, tedarik, muhasebe).
 • KDV incelemesi ("Sağlık Kontrolleri", "Dijital KDV Taraması").
 • Özellikle pazarlama ve satış alanında kullanıma dönük (elektronik) elkitapları hazırlanması ('bilinçli sözleşme tasarımı').
 • İhracat kontrollerine uyum konusunda danışmanlık.
 • Bağlayıcı tarife bilgisi (BTI) ve Yetkili Ekonomik Operatör (AEO) başvurularında yardım.

 

Araç ve çözümlerimiz  

 • KDV Karşılaştırma aracı: KDV karşılaştırma aracımız müşterilerimize, her bir ülkeye has KDV mevzuatı hakkında bilgiye erişim sunar. Bu sayede şirket, KDV konusunda genel bir izlenim edinir.
 • KDV-Kimlik Doğrulama aracı: Tam entegre yazılım çözümüdür. İhtiyacınız ne olursa olsun size aradığınız çözümü sunuyoruz: Yönetilen Hizmetimiz aracılığıyla hızlı ve kişisel hizmet, self-servisimiz aracılığıyla yalın ve sürekli çevrimiçi hizmet, veya ERP entegrasyonu kanalıyla pürüzsüz biçimde otomatikleştirilmiş hizmet. Kendinize en uygun çözümü bulmanıza yardımcı oluyoruz.
 • Signals/InControl: KDV ve dolaylı vergi ekibimiz, küresel çapta erişilebilir bir dizi araçtan yararlanır: ör. iletişim platformumuz Signals ve kontrol panelimiz InControl.
 • Size özel IT aracı geliştirme: Müşterilerimizle uzun soluklu ve yoğun bir iletişim geliştirmeyi önemsiyoruz. Pazardaki talebe göre, tercihen müşterilerimizle birlikte çeşitli IT araç ve çözümleri geliştirmeye odaklanıyoruz.   

 

Ekibimiz  

Artan bir önem kazanan KDV ve dolaylı vergiler giderek karmaşık bir hal alıyor. 

Mazars’ın Küresel KDV ve Dolaylı Vergiler Grubu size destek sunmak için donanımlıdır: İşleyişi seri, yetkin ve pratiğe dönüktür. KDV ve dolaylı vergiler ekibimiz, proaktif, entegre ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilerken, kararlarınızda size rehberlik eder.  

Uluslararası KDV ve dolaylı vergiler alanında girift meselelerle karşılaşan gayrimenkul, enerji, sağlık ve otomotiv gibi sektörlerde derin bir uzmanlığa sahibiz.

KDV ve dolaylı vergi uzmanlarımız, bu konudaki ihtisas yayınlarına düzenli katkıda bulunan, ayrıca yurtiçi ve yurtdışında, şirket içi ve dışında öğretim görevlisi olarak hizmet veren isimlerdir. Öte yandan Mazars'ın da bu alanda ihtisas yayınları mevcuttur.

Müşterilerimize düzenli bir biçimde, uluslararası konferanslarda (örneğin Uluslararası Vergi Konferansı, Küresel KDV ve Dolaylı Vergi Müşterileri Konferansı) sektör temsilcileri, finans yöneticileri, dernekler ve Mazars uzmanlarıyla iletişim kurma ve ağ oluşturma imkânı sağlıyoruz.