Bağımsız güvence & incelemeler

Özellikle veriye erişimin çok yaygın olduğu günümüz dünyasında, güvenilir ve muteber bilgi tüm paydaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Yasal denetimlerin yanı sıra, mevzuat şartlarını karşılamanıza, şeffaflık sağlamanıza ve paydaş katılımını arttırmanıza yardımcı olacak bir güvence hizmeti sunuyoruz.

Yaklaşımımız

İş performansı ve bilgisinin farklı alanlarında uzman görüşlerine dayanan, bağımsız güvence hizmetleri sağlıyoruz. Uluslararası mesleki standartların şartlarını karşılayan söz konusu görüşler, güvenilirliği artırırken paydaşların daha fazla şeffaflık ihtiyacına da yanıt veriyor.

Mazars olarak bir dizi alanda güvence incelemesi gerçekleştiriyoruz:

 • İç kontroller
 • İnsan hakları
 • Kurum kültürü
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
 • Çeşitlilik ve kapsayıcılık
 • Veri gizliliği veya güvenliği
 • Dolandırıcılık
 • Karbon emisyonları
 • Yereldeki mevzuat şartları doğrultusunda kurumsal raporlara dahil edilen finansal olmayan veriler

Şirketlerin;

 • Mevzuat şartlarını karşılamasını,
 • Şeffaflığı güçlendirip paydaş katılımını artırmasını ve müşteri, yatırımcı, regülatörler ve diğer paydaşlar nezdinde, rekabet avantajı yakalamasını,
 • Çevre, toplum, kurumsal yönetişim ve diğer alanlarda puanlarını yükseltmesini,
 • Rakiplerin ortaya koyduğu şeffaflık taleplerini karşılamasını,
 • Daha isabetli ve güvenilir bilgilerle şirket içi karar süreçlerini geliştirmesini sağlıyoruz.

Birlikte çalışarak ihtiyaçlarınıza, paydaşlarınızın beklentilerine ve geçerli raporlama çerçevelerinin koşullarına uygun butik hizmet veriyoruz.

Teklif talebi oluşturun

Araç ve çözümlerimiz

Ekiplerimiz, uluslararası profesyonel standartlarla uyum içinde geliştirilmiş yöntemler uyguluyor ve bağımsızlık & kalite güvence politikalarımızı hayata geçiriyor. Çeşitli lider kuruluşlarla iş birliğiyle geliştirdiğimiz, yaygın olarak kabul gören ve ödül kazanmış araçlardan destek alıyoruz. Örneğin Mazars ve Shift'in (önde gelen bir iş ve insan hakları STK'sı) beraber geliştirdiği BM Raporlama Rehberi ve Güvence Çerçevesi Kılavuz İlkeleri, şirketlere insan hakları alanındaki itibarlarını yönetme açısından net bir yönelim sunuyor, insan hakları performanslarını güçlendirmelerine ve şirketleri için uzun vadeli değer yaratmalarına destek oluyor.

Ekibimiz

Global çapta profesyonelleri bir araya getiren ekibimiz, finansal raporlama ve muhasebe alanında güçlü bir geçmişe sahiptir. Kurumsal ve finansal raporlama, muhasebe konularına ek olarak sürdürülebilirlik konularında da donanımlı, farklı uzmanlar ve sektör eksperlerinden oluşan size özel ekipler kurarak ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz.

Diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?