KORONAVİRÜS KRİZİNİN VERGİSEL ETKİLERİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını karşısında her ülke, kendi ekonomik imkânları çerçevesinde tahsil edeceği birtakım vergileri erteleme yoluna gitti. Ülkemizde de bu çerçevede bazı mükelleflere birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Ancak günümüzün global dünyasında tüm sektörlerin birbiriyle bağlantılı olduğu göz önüne alınırsa, salgının ekonomik sonuçlarının bazı sektörleri etkileyip bazılarını etkilemeyeceği düşünülemez.

Değerli Fortune okuyucularım,

Mart ayında ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını maalesef bu yazıyı kaleme aldığım günlerde tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyordu.Bu salgından en kısa sürede kurtulacağımızı ve hem ekonomik hem de sağlık açısından en az hasarla atlatacağımızı umut ediyorum. Salgın tüm ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde etkiledi ve bir çok işletme faaliyetlerini ya tamamen durdurdu ya da azaltma yoluna gitti.

Bu koşullar altında her ne kadar beyanname gönderme ve diğer işlemlerin elektronik ortamda yapılması mümkün olsa da mükelleflerin vergisel ödevlerin eskisi gibi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olacaktır. 

Bu çerçevede 65 yaş üstünde olan ve kronik rahatsızlığı olan mükellefleri beyannamelerinin verilmesi ve ödenmesi sokağa çıkma yasağının kalkmasını takip eden 15.ci güne ertelenmiştir. Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerle koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin ve ana faaliyet alanı itibarıyla listesi yayınlanan sektörlerde yer alanlar için mücbir sebep ilan edilmiş, Gelir Vergisi Mükelleflerinin yıllık beyanname verme ve ödeme tarihi ve Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken Katma Değer Vergisi ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi Temmuz ayına, ödeme süreleri ise sırasıyla Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. Yine yukarıda sayılanların gerek işveren gerekse çalışanların SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ödeme süreleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

Ülkemizde A’dan Z’ye tüm mükellefler bu salgından etkilenmiş ancak maalesef yapılan düzenlemelerde sadece belirli sektörler kapsama dahil edilmiştir. Oysa herhangi bir ayrım yapılmadan tüm mükellefler mücbir sebep kapsamına alınmalıydı.

Mücbir sebep uygulaması dışında 1 Nisan’dan itibaren uygulanması planlanan Konaklama Vergisi de 2021 yılına ertelenmiş, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde uygulanan KDV oranı ise %1’e indirilmiştir. Yine bu yıl uygulamaya giren ve aylık olarak verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin 2020 yılı için altı ayda bir verilmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.İhraç kayıtlı teslimlerde ise üç aylık ihracat süresinin sonu mücbir döneme rastlayan mükellefler bakımından söz konusu sürenin üç ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

Vergilerin belirli bankalardan ödeme zorunluluğu uygulaması esnetilerek genişletilmiş ve 50.000 TL’na kadar bazı vergilerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla da ödenebilmesi olanağı sağlanmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda alınan tedbirlere ek olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergilerini ödemekte zorluk çeken mükelleflerin ilgili dönemde tahakkuk eden vergileri de tecil müessesesi yolu ile taksitlendirilecektir.

Ancak bunun için tecil faizinin düşürülmesi ve uygulamaya ilişkin şartların esnetilerek kolaylaştırılması gerekeceği düşüncesindeyim. Bu vesile ile salgının bir an önce sona ermesi umuduyla herkese bol sağlıklı günler dilerim.

Leon Aslan COŞKUN