Mazars Denge Entegre Raporu 2019

2016'da başladığımız raporlama çalışmalarımızda öncelikle farkındalık yaratmayı; ardından farkındalığın beraberinde
getirdiği sorumlulukların altını çizmeyi ve son olarak da kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri için aksiyona geçmelerini sağlamayı hedeflemiştik.

2019 raporumuzu, farkındalık-sorumluluk-aksiyon üçgeninin içini nasıl doldurduğumuzu göstermek için bir fırsat kabul ettik. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bu kez entegre rapor olarak paydaşlarımıza sunmak için değer yaratma modelimizin temelinde yer alan çalışanlarımızı sahneye davet ettik.

Document

Mazars Denge - 2019 Entegre Rapor