2021 Yılının İlk Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamelerinin Süreleri Uzatıldı

17/05/2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/I. Geçici Vergi Dönemine ait (Ocak-Şubat-Mart) Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31/05/2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma beyanname verme tarihi 17/05/2021 günü sonuna kadar olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

Söz konusu düzenlemenin yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 134 No.lı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne ulaşmak için tıklayınız.