Enflasyon muhasebesi

Enflasyonist bir ortamda mali tabloların sağlığının korunması, finansal analizlerin sağlıklı yapılabilmesi, finansal verilerin karşılaştırılabilir olması, doğru kararlar alınabilmesi, finansal stratejinizi yeni ekonomik süreçlerle paralel hale getirilebilmesi için enflasyon muhasebesi uygulaması önem kazanmıştır.

Bize ulaşın

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesinde otomasyonun önemi nedir?

Hangi şirketler enflasyon muhasebesi uygulamasını kullanmalı?

393d38093e65-Building2_Editorial.jpg
Türkiye’de kurulu tüm şirketler ilgili yasal düzenlemeleri takiben enflasyon muhasebesi uygulayacaklardır.

Daha fazla

IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29) nedir?

d28ec173268d-enflasyon-muhasebesi.jpg
Nisan 2001'de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, ilk olarak Temmuz 1989'da Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından yayınlanan UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama'yı kabul etmiştir.

Söz konusu standart ülkemizde “TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” adıyla ilk olarak 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha fazla

Enflasyonun kâr üzerindeki etkileri neler?

Enflasyon düzeltmeleri kapsamında bilinmesi gereken hususlar neler?

8242ec46778b-TP_Editorial.jpg
Yüksek enflasyonlu bir ekonomide faaliyet gösteren Şirketlerin TMS 29 kapsamında finansal tablolarında herhangi bir işlem yapmadan önce atılması gereken bazı ön adımlar mevcuttur.

Daha fazla

Enflasyonun bir bütün olarak finansal tablolara etkisi nedir?

d0421bf79fdc-TPBLOG_Editorial.jpg
6 adımda enflasyonun etkisi

Daha fazla

Webinar: Enflasyon muhasebesi