Danışmanlık

Çalışanlar, süreçler ve teknoloji arasında uyum sağlayarak şirketleri dönüştürüyoruz

Şirketler çalışanları, süreçleri ve araçları arasında ortak hedefler doğrultusunda uyum sağlandığında başarıya ulaşıyorlar. Mazars olarak, finanstan risk yönetimine, bilgi teknolojilerinden (BT) insan kaynaklarına (İK) kadar iş dünyasının farklı alanlarındaki liderlerle iş birliği yaparak mümkün olan en yüksek performansı ortaya koymalarına yardımcı oluyoruz.

Yaklaşımımız

Başarılı değişimin merkezinde insanın bulunduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, istediğiniz sonuçları ortaya çıkaracak yanıtları birlikte geliştirebilmek için teknik uzmanlığımızı, hızlı harekete geçme becerimizi ve güncel teknolojileri ihtiyaçlarınız, koşullarınız ve kültürünüze ilişkin çok katmanlı bir anlayışla harmanlıyoruz.

Uzman danışmanlarımız farklı coğrafyalar ve sektörlerde bütüncül, entegre ve uluslararası nitelikte bir ekip olarak çalışıyorlar. Küresel deneyimimizi çok katmanlı yerel anlayışla bir araya getirerek hangi piyasada faaliyet gösterirseniz gösterin stratejiden uygulama aşamalarına kadar size etkili destek sunuyoruz.

Değişim yönetimi ve birleşme sonrası entegrasyondan iç denetime ve kurumsal çözüm tasarımına kadar geniş bir yelpazede yönetim danışmanlığı, risk danışmanlığı, teknoloji &dijital danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Örneğin, risk danışmanlarımız yeni iş regülasyonlarıyla sürdürülebilir uyum ortaya koyan süreçleri hayata geçirirken, teknoloji ve yönetim uzmanlarımız kritik iş süreçlerini yeniden tasarlamak ve verimliliği artırmak için çağı yakalayan süreç otomasyonu araçlarını devreye sokuyorlar.

Ulaşmak istediğiniz hedef ne olursa olsun, Mazars ekibi şirketinize en uygun çözümü sunmak için sizlerle birlikte çalışır. Çalışanlarınızı ve kurumunuzu doğru süreçler ve teknolojilerle uyumlu hale getirerek performansı artırıyor, riski azaltıyor ve şirketinizin performansına duyduğunuz güveni büyütüyoruz.

Teklif talebi oluşturun