Sürdürülebilir 500 Araştırması, Mazars Türkiye & Inbusiness iş birliğiyle yayında!

Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda adım atmış, geleceğini bu hedeflere göre kurgulamış 500 şirketini belirledik!

Inbusiness ile bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda SÜRDÜRÜLEBİLİR 500 (S-500) Listesi'ni hazırladık. 

Metodoloji

Bu araştırmamızda ülkemizde faaliyet gösterip sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor gibi raporlama türleriyle paydaşlarına açıkça beyan eden kurum ve kuruluşların listeledik.

  • Öncelikli olarak tüm dünyada birleştirici güç kabul edilen UNGC imzacısı olan kurum ve kuruluşların*
  • Raporlama konusunda en önemli kuruluşlardan biri olan ERTA’nın “Türkiye’de yayımlanan Entegre Raporlar” veri tabanında bulunan kurumların
  • BİST 100 endeksi ve BİST Sürdürülebilirlik endeksinde bulunan kurumların
  • GRI veri tabanında bulunan kurumların
  • Diğer araştırma yöntemleri ile raporlarına ulaştığımız kurumların

Ekim 2023 itibarıyla en güncel sürdürülebilirlik raporlarını inceledik ve listeye ekledik.

UNGC bu sene CoP ve sürdürülebilirlik raporlarının yüklenmesinde dijital bir sisteme geçeceği için raporların yüklenmesi 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar uzatıldı. Bu ve benzer operasyonel sebeplerle araştırma sürecinde bazı kurumlar bu çalışma kapsamının dışında kaldı.

Raporları, ESG (Çevresel-Sosyal-Yönetişim) başlıkları altındaki 10 farklı kritere göre inceleyerek listeledik. Aşağıdaki bu kriterlerin raporda ön plana çıkartılmış olmasını gözettik.

Çevresel:

Karbon ayak izine yönelik çalışmalar

Net sıfır/Karbon nötr taahhüdü

Su ayak izine yönelik çalışmalar

Sosyal:

Kadın-erkek çalışan dağılımı

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar

Afet ve risk yönetimi çalışmaları

Yönetsel:

Sürdürülebilirlik komitesi mevcudiyeti

Odaklanılan SKA’lar

Kurum politikaları

Bağımsız güvence (finansal olmayan bilgiler için)

 

Hazırladığımız listede 524 kurum ve kuruluş bulunuyor. Bu kurumların 465’i UNGC imzacısı olarak listede yer alıyor. Toplam rapor (Sürdürülebilirlik/Entegre/ESG) sayısı 206, bunlardan 50 tanesi Entegre Rapor olarak hazırlanmış. İncelenen raporların 167 tanesinin GRI standartlarına göre hazırlanması ülkemizde finansal olmayan bilgilerin raporlanmasında GRI’ın raporlama için başvurulan bir kaynak olduğunu gösteriyor.

* UNGC imzacısı olan şirketler BM Küresel İlkeler Sözleşmesindeki 10 ilkeye uyma sözü verir ve her yıl belirli bir formatta “İlerleme Bildirimi Raporu [CoP (Communication of Progress)]” yayımlar. Bu çalışmada CoP raporları incelenmemiştir.

Document

Mazars Türkiye & Inbusiness S500 Listesi