Mazars Türkiye

Mazars Türkiye, Türkiye’nin 5 ili ve 6 ofisinde çalışan 380'den fazla profesyonelle ve 1.500’e yakın müşterisiyle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Gaziantep ofislerinde aynı kalite standartlarında Vergi, Denetim, Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetlerini vermektedir. Mazars Türkiye müşterilerinin ayrıcalığı, butik hizmet anlayışıyla üst düzey ilgi görmeleridir.

Denetim Hizmetleri:

Müşterilerimizin, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Kamu Gözetimi, Denetim ve Muhasebe Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan UFRS ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları  (TFRS/TMS) göre hazırlanmış finansal tablolarının Uluslararası Denetim Standartları ve KGK tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde, Mazars kalite kriterlerini de gözeterek bağımsız dış denetimlerinin yapılması; Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği şirketlerin faaliyet raporlarının  denetiminin yapılması ve şirketlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik özel amaçlı denetimlerin yapılması.

Vergi Hizmetleri:

Vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi  ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesi (tasdik ve revizyon hizmetleri, vergi planlaması).

KDV İadesi Hizmeti:

Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi dairesinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi; iade ve mahsup işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının düzenlenmesi.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri:

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması; bu kapsamda fonksiyon, risk ve varlık analizi ve karşılaştırma analizi çalışmaları yapılması; uluslar arası veri bankalarının kullanılması suretiyle dış emsal (benchmarking) çalışmalarının yapılması; transfer fiyatlandırması planlama çalışmaları yapılması; peşin fiyat anlaşması sürecinin yönetilmesi; yargı organları ve vergi idaresi nezdinde destek hizmetler verilmesi.

Danışmanlık ve İç Denetim Hizmetleri:

Mali işler biriminin yapılandırılması, organizasyonel yapılanma ve operasyonel iyileştirme, iç kontrol prosedülerinin hazırlanması, mevcut iç kontrol prosedürlerinin analiz edilip hatalı uygulamaların düzeltilmesi ve tavsiyelerde bulunulması.

Kurumsal Finansman Hizmetleri:

Şirket değerlemesi, birleşme ve devralma, proje finansmanı ve Sermaye Piyasası mevzuatı danışmanlığı sağlanması.

Outsourcing Muhasebe Hizmetleri:

Muhasebe sistem danışmanlığı, mali tablolarının düzenlenmesi, küçük ve orta boyutlu firmalar için raporların hazırlanması ve yorumlanması, bordroloma hizmetleri ve muhasebe revizyon hizmetleri sunulması.

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri:

Gümrük vergileri danışmanlığı, tarife analizi, uzlaşma ve  gümrük davaları müşavirliği verilmesi.

Sosyal Güvenlik Müşavirliği Hizmetleri:

Sosyal güvenlik ve iş kanunu mevzuatı ile ilgili danışmanlık sunulması.

Sürdürülebilirlik Hizmetleri:

Sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, raporlama, eğitim, iletişim ve equal salary hizmetlerinin sunulması.

Eğitim Hizmetleri:

Bilgi ve know – how transferi gerçekleştirilmesi.