Finansal denetim

Yönetim üzerindeki gözetimi güçlendirmek ve paydaş ilişkilerini geliştirmek

Mazars olarak adil ve müreffeh bir dünyanın ekonomik temellerini atmak açısından denetimin önemine inanıyoruz. Denetlediğimiz kurumları ve paydaşlarını önemsiyoruz ve bir bütün olarak topluma fayda sağlayacak sürdürülebilir şirketlerin inşa edilmesine destek oluyoruz.

Yaklaşımımız

Özel şahıslara ait şirketlerden dünyanın en büyük kurumsal firmalarına kadar uzanan çok geniş bir müşteri yelpazesine sahibiz. Kritik pazarlara ve farklı sektörlere odaklanan uzman ekiplerimiz sayesinde size ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı sağlıyoruz. 

Kaliteli bir denetim hizmeti demek; içgörü sunmak, şeffaflık sağlamak ve yapıcı geri bildirimler vermek demektir. Titiz ve bağımsız denetim, denetlediğimiz kuruluşları geleceğe hazırlıyor, güvenilir bir kontrol ve güvence çerçevesi inşa etmeye yardımcı oluyor.

Bize göre denetim, her şeyden önce insana dairdir. Güven inşa eden ve somut olarak değer katan, olumlu, verimli ilişkiler kurmaya odaklanıyoruz. Her Mazars denetimi kendine özgü ve butiktir. Denetlediğimiz şirketin iş modeli, kültürü ve ekosistemini anlamak için gerekli zamanı ayırıyoruz ve paydaşlarının ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz, denetim stratejimizi de belirlenen spesifik risklere göre şekillendiriyoruz.

Özenli bir geçiş süreciyle başlayıp denetim süreci boyunca, bütün ilgili paydaşlarla sürekli bir diyalog geliştirerek net, pragmatik ve vakitlice bir iletişim kuruyoruz. Titizliğimiz, düşüncemizin bağımsızlığı, sebatımız ve sağlam duruşumuz bizim için gurur kaynağıdır. En son teknolojiler, küresel yöntemler ve süreçlerden destek alarak, güvenilir, nesnel ve içgörülü tespit ve görüşler ortaya koyuyoruz.

İnsan sermayesine, süreçlere, eğitime ve teknolojiye yatırım yapan Mazars, denetim tekliflerini devamlı olarak geliştiriyor. Küresel denetim platformumuz Atlas bünyesinde geliştirdiğimiz araç setiyle, değer katan, tutarlı ve verimli kalite denetimleri gerçekleştiriyoruz. Küresel denetim inovasyon programımız "Denetimi Baştan Kurgulamak", düzenli müşteri anketleri aracılığıyla tespit ettiğimiz müşteri ihtiyaç ve ilgilerine yanıt vermemizi sağlıyor.

Bu benzersiz, insan merkezli yaklaşım, araçlar ve programımız sayesinde, artırılmış bir denetim deneyimi sunuyoruz: salt mevzuata uyumun ötesine geçerek, sürdürülebilir şirket, ekonomi ve toplumların gelişimine katkıda bulunan bir denetim yapıyoruz.

Teklif talebi oluşturun

Araç ve çözümlerimiz

Denetçilerimizin yetkinliklerini artırarak, süreç ve araçlarla güçlendirerek piyasaya daha fazla tutarlılık, verim ve değer sunmalarını sağlıyoruz.

Küresel denetim platformumuz Atlas, entegre şirketimizin ve uluslararası müşteri tabanımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bilginin ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını destekleyen ve ekipler arasında çok yönlü etkileşim üzerinden pürüzsüz, entegre denetimleri mümkün kılan Atlas, birden çok uzmanlık alanı ve birden çok ülkede çalışan ekiplerin işini kolaylaştırmaktadır.  Birçok konuda veri analitiğine başvuruyoruz. Güvenli müşteri portalı çözümlerimizle denetim sürecinde iki yönlü iletişim sağlıyoruz.

Ekibimiz

Biz farklı sektörlerde tecrübe sahibi edinmiş entegre bir ekibiz. Bu da, yerel bilgimiz ile küresel düzlemde tek firma olmamızın getirdiği uluslararası bakış açımızı harmanlamamızı sağlıyor. Size kusursuz bir hizmet sağlamak için doğru uzmanlığa sahip doğru kişileri doğru zamanda bir araya getiriyoruz.

Diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?