19 Mart'ta FinTech ile Finansal Hizmetlerde Dönüşüm Eğitimi'ne Davetlisiniz!

Eğitim Hakkında

Webinarımıza kayıt olmak için tıklayınız.

19 Mart Cuma günü saat 16:30’da “FinTech ile Finansal Hizmetlerde Dönüşüm” eğitimi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitimin amacı, finansal hizmetleri şekillendiren teknolojilerin ve gelecek trendlerinin Mazars Denge çalışanlarına & dış paydaşlarına aktarılması ve müşteri beklentilerini anlama ve doğru yönlendirme konusunda yardımcı olabilecek bilgi birikiminin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda webinarda teknolojinin finansal hizmetleri yeniden nasıl şekillendireceği, ekonomik şartların, tüketici davranışları ve beklentileri üzerindeki etkisi, yeni regülasyonların bu alanın şekillenmesindeki yeri ve kültürel değişimin bu stratejik değişim üzerindeki etkilerinin tartışılması hedeflenmektedir.

Eğitimimiz ücretsizdir.

Prof. Dr. Selim Yazıcı Hakkında (selimyazici.com.tr)

Lisans eğitimini 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra,  İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden “Toplam Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi” başlıklı çalışması ile 1994 yılında Yüksek Lisans ve yine aynı bölümden “Öğrenen Organizasyonlar” başlıklı çalışması ile 1999 yılında Doktora derecelerini almıştır.

Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde lisans ve lisans üstü düzeyinde İşletmeye Giriş, Örgütsel Davranış, İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Proje Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Girişimcilik ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında dersler vermektedir. Misafir Öğretim Üyesi olarak Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Bölümünde “Dijital Sigortacılık” ve Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering ve Risk Management Yüksek Lisans Programında “Financial Technologies” derslerini vermiştir.

Girşimcilik, Kurumiçi Girişimcilik, Yönetim, Takım Ruhu, Takım Çalışması, Liderlik, Finansal Teknolojiler, Yaşayarak Öğrenme, Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, İş Sürekliliği Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Yönetimi, E-Business, E-Learning, İş Ahlakı ve Profesyonellik gibi konularda çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Dijitalleşme ve işletmeler üzerindeki etkileri konularında 2000’li yılların başından beri çalışmalar yapmaktadır. Son dönemde araştırmalarını Dijitalleşme ve Finansal Teknolojilerin Finansal Hizmetler Sektörü üzerindeki etkileri konusunda yoğunlaştırmış olup, bankacılık ve sigortacılık sektöründe Finansal Teknolojiler ile çözüm üreten startupların geliştirilmesi ve startup ekosistemi oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye’de Finansal Teknolojiler Ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olan FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağıdır.

İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Değerlendirme (Türkmen Yayınları, 2013), E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm (Ed.) (Alfa Yayınları, 2004), Elektronik Sigortacılık: Elektronik Ticaretin Sigorta Sektörüne Etkileri (Der Yayınları, 2002) ve Öğrenen Organizasyonlar (Alfa Yayınları, 2001) başlıklı yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

2012 yılından beri İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu’ndaki çalışmalarının yanı sıra, AIB (Academy of International Business), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Birliği üyesidir.