Makaleler

Mazars Türkiye uzmanları tarafından kaleme alınan, güncel yasal uyarlamalar ve genel mevzuat hakkında yayımlanan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Transfer fiyatlandırması perspektifinden ESG

bf7049c31c96-TP_ESG_editorial.jpg
Bu yazıda, spesifik olarak transfer fiyatlandırması ve yeniden yapılandırılmaya odaklanılarak çok uluslu şirketlerin vergi yönetimi yaklaşımı üzerindeki etkisi irdelenmektedir.

Daha fazla

KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler

4e3b89c8107c-Financial-Audit_Editorial_2022.jpg
Son aylarda yaşanan fiyat artışlarının etkisini azaltmak amacıyla KDV oranlarında ayarlamalara gidilmiştir. Ancak düşük orana tabi bazı ürünlerin tanımlamalarında yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik bir tebliğ yayınlanması faydalı olacaktır.

Daha fazla

Kur Korumalı Mevduatlarda Vergi İstisnası

8242ec46778b-TP_Editorial.jpg
7352 sayılı kanunla kur korumalı mevduatlara yönelik getirilen kurumlar vergisi istisnası Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğ ile çok dar bir şekilde yorumlanmış ve kanunla tanınmış olan istisna hemen hemen ortadan kalkmıştır.

Daha fazla

Enflasyon düzeltmesi 2023 yılı sonuna ertelendi

ddf5fe6c2877-VR22_Editorial.jpg
2021 ve 2022 yıllarında ve 2023 yılı 1.,2. ve 3. geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacaktır. Buna karşın enflasyon düzeltmesi, şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 31.12.2023 tarihli mali tablolar için uygulanacak, ancak 2023 hesap dönemi vergiye tabi kazancı ile ilişkilendirilmeyecek, geçmiş yıllar kârları ya da geçmiş yıllar zararları hesaplarında gösterilecektir.

Daha fazla

Asgari ücrete vergi istisnası

12706442b063-BS_sustainability_editorial.jpg
7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Daha fazla

KDV tevkifatında 35 sayılı tebliğ sorunu

d0421bf79fdc-TPBLOG_Editorial.jpg
35 seri numaralı KDV tebliği ile, alıcı tarafından beyan ve tahakkuk ettirilen KDV’nin satıcıya iade edilebilmesi için alıcı tarafından ödenmiş olma şartı getirilmiştir. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan bu uygulama bilahare usul yönünden bozularak tekrar uygulamaya alınmıştır.

Daha fazla

Mükelleflere getirilen yeni vergi kolaylıkları

TBMM Tarafından Kabul Edilen 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Önemli Düzenlemeler İçermektedir.

Daha fazla

Sürdürülebilirlik ve özel sektör

12706442b063-BS_sustainability_editorial.jpg
Gerek büyüklük, gerek hırs, gerek coğrafya olsun, her işletmenin farkları vardır. Ancak hepsinin ele alınması gereken bir konu vardır: Sürdürülebilirlik.

Daha fazla

Startuplar için önemli transfer fiyatlandırması tavsiyeleri

d0421bf79fdc-TPBLOG_Editorial.jpg
Startup ve girişimcilik tüm dünyada önemi hızla artmaya başlayan kavramlardır. En basit ifade ile startuplar genellikle herhangi bir soruna çözüm bulmak amacıyla kurulan ve hızlı büyüme potansiyeli olan girişim şirketleridir. Pek çok ülkede her geçen gün teknoloji odaklı startup iş modellerinin önemi artmakta ve “Unicorn”[1] olan örnekler duyulmaktadır. Özellikle günümüzde artık çok uluslu devler haline gelmiş olan Facebook, Twitter, Snapchat, Xiaomi, Airbnb ve Spacex gibi şirketlerin ömürlerine startup girişim olarak başlamış olması girişimcilerin konuya olan ilgisini her geçen gün arttırmaktadır.

Daha fazla

Gerçek Faydalanıcı Beyanı

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin ‘’Gerçek Faydalanıcı’’ bilgilerinin beyanı zorunlu kılınmıştır. Düzenleme dünya uygulamalarına paralellik arz etmektedir.

Daha fazla