Dr. Mustafa Tan Vergi Hizmetleri - Ortak

Mustafa Tan.jpg

Ana Nitelikler

 • Maliye Bakanlığı eski Vergi Başmüfettişi olarak yerli ve yabancı sermayeli büyük ölçekli firmalarda vergi incelemeleri yapmıştır
 • Mesleki konularda düzenlenen çeşitli konferans, panel ve eğitimlere konuşmacı ve eğitimci olarak katılmıştır
 • Gazete ve dergilerde çok sayıda yazı ve makaleleri yayımlanmıştır
 • Vergi Konseyi komisyonlarında çalışmalar yapmıştır
 • Kitap ve dergi hazırlığında koordinatörlük ve editörlük yapmıştır
 • Mesleki alanda birçok konferans ve panel organizasyonu gerçekleştirmiştir

Eğitim:

 • Marmara Üniversitesi, SBE, Mali Hukuk Bilim Dalı, Doktora, İstanbul, Türkiye
 • Marmara Üniversitesi, SBE, Mali Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans, İstanbul, Türkiye
 • İstanbul Üniversitesi SBF Maliye, Lisans, İstanbul, Türkiye

Yabancı Dil(ler)

 • İngilizce

Mesleki Geçmiş

 • 2012 - bugün Mazars Denge, İstanbul, Ortak
 • 2011 - Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi
 • 2010 - 2011 Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörü
 • 2003 - 2010 Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü
 • 2000 - 2003 Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü

Sertifika(lar)

 • Yeminli Mali Müşavirlik Lisansı
 • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı

Üye Olunan Kuruluş(lar)

 • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • IFA Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği
 • Gelirler Kontrolörleri Derneği