Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 134 No.lı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17.05.2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021  I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31.05.2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17.05.2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsamaktadır.

Document

Sirküler Sayı: 2021/104
Sirküler Sayı: 2021/104