''Personellerin Covid 19 Salgını Riski Nedeniyle Evden Çalışmaları Halinde Muafiyetlerine Dair Basın Açıklaması"

Konu: "Teknopark Şirketlerinde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Covid 19 Salgını Riski Nedeniyle Evden Çalışmaları Halinde Muafiyet Ve Teşviklerden Nisan Ayı Sonuna Kadar Yararlanılabileceğine Dair Basın Açıklaması"

4691 ve 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanınan muafiyet ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, Covid 19 salgın riski nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri, evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020/Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecekleri belirtilmiştir.

İki aylık bu “geçici” uygulama ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.

Basın açıklamasında, bahse konu şirketlerin mevcut personel yapılarını dikkate almak suretiyle uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkili oldukları açıklanmıştır.

Saygılarımızla,