Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2020 yiılı faaliyetleri

Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2020 yiılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerin Mayıs ayı sonuna kadar bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında olan şirketler ve irtibat büroları, Mayıs ayı sonuna kadar 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgilerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Bu çerçevede Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubeler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında istenen bilgileri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulama) sistemi üzerinden göndereceklerdir. Söz konusu bilgiler şirket ve şubeler adına “Kullanıcı” sıfatı ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılacaktır.

 

Bu çerçevede şirket ve şubeler E-TUYS sistemi üzerinden;

 

1) Faaliyetlerine ilişkin olarak EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

 

2) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda “Ortaklar Listesi” alanını en geç 1 ay içinde,

 

3) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemelerin EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,

 

4) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,

 

5) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

 

a) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

 

b) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

 

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde

 

elektronik ortamda doldurup, kaydetmek suretiyle göndereceklerdir.

 

İrtibat büroları ise söz konusu yönetmelik kapsamında her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa göndereceklerdir. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacak, faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecektir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren şirket, şube ve irtibat bürolarının 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgileri, en geç 31.05.2021 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Şirket ve şubeler söz konusu bilgileri yetkilendirilmiş kullanıcılar vasıtasıyla E-TUYS sisteminden gönderirken, irtibat büroları ise Yönetmelik ekinde yer alan EK-4’ü kullanmaya devam edeceklerdir.

 

Yıllık faaliyetlere yönelik söz konusu bildirimlere hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu da eklenmektedir. Özel hesap dönemine tabi mükellefler en son hazırlamış oldukları özel hesap dönemine ait yıllık bilanço ve gelir tablolarını ekleyeceklerdir. Ayrıca özel hesap dönemi hakkında açıklayıcı bir yazının eklenmesi de faydalı olacaktır.

Document

Sirküler sayı: 2021/108
Sirküler sayı: 2021/108