Sirküler Sayı: 2021/066

Tasarruf finansman şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri hakkında 6361 sayılı kanunda düzenlemeler yapıldı.

07.03.2021 tarih ve 31416 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Şirketleri Kanunu’nda önemli değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olup, Kanunun yürürlük tarihi 07.03.2021 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu kanun finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri ile ilgili düzenlemeleri de kapsamaktadır.

Bir kısım şirketler tarafından bugüne kadar konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimleri için yapılan faizsiz finansman faaliyeti 7292 sayılı kanun ile yasal bir zemine kavuşturulmuştur.

Tasarruf finansman faaliyeti kanunda “Bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi” şeklinde tanımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile tasarruf finansman sözleşmesinin çerçevesi, tasarruf finansman faaliyetinin işleyişi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunmasına dair genel çerçeve, bu şirketlerin birleşme, devir, bölünme, iradi tasfiyelerine, faaliyet izinlerinin kaldırılmasına dair genel kurallar belirlenmiş ve şirketlerin faaliyetlerine yönelik diğer pek çok konuda düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca tasarruf finansman şirketlerinin yapamayacağı iş ve işlemler tanımlanmıştır. Tasarruf finansman faaliyetinde bulunacak olan şirketlerinin asgari ödenmiş sermayesi ise 100 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketlere söz konusu düzenlemeye uyum sağlanması amacıyla bir geçiş süreci öngörülmüştür.

Ayrıca 6361 sayılı Kanunun adı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” olarak değiştirilmiş ve Kanun kapsamındaki şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabilmesine imkân sağlanmıştır. Yine tasarruf finansman şirketleri dışındaki şirketler için en az 50 Milyon TL’lık ödenmiş sermaye şartı getirilmiştir.

6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği” başlıklı 40. Maddesinin başlığı “Finansal Kurumlar Birliği” olarak değiştirilmiş ve Kanunun geçici 3. Maddesinde yapılan düzenleme ile Varlık Yönetim Şirketlerine bir ay içinde birliğe üye olma zorunluluğu getirilmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/066
Sirküler Sayı: 2021/066