Altı Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Uygulama Süresi 31 Aralık 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Bilindiği üzere, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karara ekli listelerde yer alan illerde ilave sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanabilmesi için düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme hakkında 26.07.2013 tarih ve 2013/168 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.

Aşağıdaki tabloda belirtilen illerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, en az 10 sigortalı çalıştırma şartı, 6663 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile kaldırılmış, sigortalı sayısı açısından herhangi bir sınır öngörülmeden uygulamaya devam kararı alınmıştı.

Söz konusu teşvikin uygulanma süresi çeşitli kararnameler ile bugüne kadar uzatılmıştı. Son olarak 23.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile teşvikin uygulanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

(I) SAYILI LİSTE

(II) SAYILI LİSTE

(III) SAYILI LİSTE

1

Afyonkarahisar

1

Adıyaman

1

Ağrı

2

Amasya

2

Aksaray

2

Ardahan

3

Artvin

3

Bayburt

3

Batman

4

Bartın

4

Çankırı

4

Bingöl

5

Çorum

5

Erzurum

5

Bitlis

6

Düzce

6

Giresun

6

Diyarbakır

7

Elazığ

7

Gümüşhane

7

Hakkari

8

Erzincan

8

Kahramanmaraş

8

Iğdır

9

Hatay

9

Kilis

9

Kars

10

Karaman

10

Niğde

10

Mardin

11

Kastamonu

11

Ordu

11

Muş

12

Kırıkkale

12

Osmaniye

12

Siirt

13

Kırşehir

13

Sinop

13

Şanlıurfa

14

Kütahya

14

Tokat

14

Şırnak

15

Malatya

15

Tunceli

15

Van

16

Nevşehir

16

Yozgat

16

Bozcaada - Gökçeada ilçeleri

17

Rize

 

 

 

 

18

Sivas

 

 

 

 

19

Trabzon

 

 

 

 

20

Uşak

 

 

 

 

Bu defa, 24.02.2020 tarihli ve (2. Mükerrer) 31405 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu teşvikin uygulama süresi 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2013/4966 sayılı Kararın 2. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

 

Değişiklik öncesi madde metni:                     Değişiklik sonrası madde metni:

 

İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

 

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar uygulanır.

İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi

MADDE 2- (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesi teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

 

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2021 tarihine kadar uygulanır.

 

Buna göre, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere ilave altı puanlık sigorta primi teşviki 31.12.2021 tarihine kadar uygulanacaktır.

Ancak bu süre uzatımı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok geç bir tarihte yapılmış bulunmaktadır.

Her ne kadar 2021/Ocak ayı sigorta primlerine dair bildirimlerin verilmesi için son tarih 26.02.2021 Cuma ve tahakkuk edecek primlerin ödenmesi için son tarih ise 01.03.2021 Pazartesi günü olsa da, Kararın yayınlandığı tarihe kadar bildirimlerini yapmış ve hatta tahakkuk eden primleri ödemiş işverenlerin bu teşvikten nasıl yararlanacağı konusunda SGK tarafından bir açıklama yapılması beklenmektedir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/054
Sirküler Sayı: 2021/054