Sirküler Sayı: 2021/050

20.02.2021 tarih ve 31401 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yayınlanmıştır.

Anayasa’nın 90. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bir kanunla uygun bulunduktan sonra onaylanır.

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” başlıklı 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 7277 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu Anlaşmanın onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacaktır.

Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 29. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildireceklerdir ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir. Anlaşmanın hükümleri;

 

•         Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için; 

•         Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için

hüküm ifade edecektir.

EK

7277 Sayılı Kanun ve Anlaşma Metni

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Document

Sirküler Sayı: 2021/050
Sirküler Sayı: 2021/050