31.12.2020 Döviz Kurlarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

09.02.2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 525 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2020 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

130 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 217 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurlar esas alınacaktır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır. Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31.12.2020 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankası’nca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

31.12.2020 tarihinde değerleme işlemlerinde geçerli olacak döviz kurları için 31/12/2020 tarih ve 2020/318 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştır. 525 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile tespit ve ilan edilen kurlar ile 2020/318 sayılı sirkülerimizde yer verilen kurlar aynıdır.

EK

525 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/040

Sirküler Sayı: 2021/040