Sirküler Sayı: 2021/035

2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenme Süresi 12.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları e-defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi 05.02.2021 tarihinden 12.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

EK

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/035

Sirküler Sayı: 2021/035