YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI ORANI %3’TEN %5’E YÜKSELTİLMİŞTİR

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakkediş ödemelerinden kesilecek vergi tevkifatı oranı %3’ten %5’e yükseltilmiştir.

Yeni belirlenen oran, 01.03.2021 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılacak ödemelerde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK

3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/033

Sirküler Sayı: 2021/033