ÜLKE BAZLI RAPORA İLİŞKİN BİLDİRİM

Bilindiği üzere, 25.02.2020 tarih ve 31050 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında yer alan transfer fiyatlandırması raporlama standartları çerçevesinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu karar hakkında 02.03.2020 tarih ve 2020/069 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.

Bu Karar ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ Taslağı yayınlanmış ve mükelleflerin görüş ve önerilerine sunulmuştu. Söz konusu taslak tebliğe ilişkin 23.04.2020 tarih ve 129 sayılı sirkülerimiz ile bilgi verilmişti. Sunulan Taslak tebliğde Ülke Bazlı Raporlama’ya ilişkin (Country by Country Report) Bildirim’in (Notification) 2020 yılına özel olarak Kararın yayınını takip eden altıncı ayın sonuna kadar (31 Ağustos 2020) verilmesi gerektiği belirtilmişti.

 Hafta sonu itibari ile Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinde (https://intvrg.gib.gov.tr/) “DİĞER BİLDİRİM VE BİLGİ GİRİŞLERİ” başlığı altında “ÇOK ULUSLU İŞLETMELER İÇİN ÜLKE BAZLI RAPORLAMAYA İLİŞKİN FORM” uygulamaya açılmıştır. Söz konusu formun uygulamaya açıldığına dair Gelir İdaresi Başkanlığı’nca bugüne kadar bir duyuru yapılmamıştır. Bu çerçevede kapsam dahilinde olan mükelleflerin bu formu elektronik ortamda doldurarak internet vergi dairesi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Söz konusu formun doldurulmasına ilişkin herhangi bir erteleme olması halinde konu ile ilgili yeni bir bilgilendirme yapacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Gökçe GÜCÜYENER

Transfer Fiyatlandırması, Ortak

Mazars/Denge

Transfer Fiyatlandırması Departmanı

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/212 - ÜLKE BAZLI RAPORA İLİŞKİN BİLDİRİM

SİRKÜLER Sayı: 2020/212 - ÜLKE BAZLI RAPORA İLİŞKİN BİLDİRİM