''Mükellefler Tarafından Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır''

Konu:''Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Dönemde Mücbir Sebep Kapsamında Bulunan Mükellefler Tarafından Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlar İçin KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır''

KDV Genel Uygulama Genel Tebliği’nin “I/C.2.1.3.1 – Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı bölümünde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

Bilindiği üzere, 518 sayılı VUK Genel Tebliği ile belirlenen kapsama giren mükelleflerin 01.04.2020 – 30.06.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilmiş ve bu mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 27.07.2020 tarihine ve bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri ise altışar ay (27 Ekim, 27 Kasım ve 28 Aralık olacak şekilde) uzatılmıştı.

Bu durumda, söz konusu kapsama giren ve mücbir sebep hali kapsamında beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulundukları süre içerisinde (01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında) gerçekleşecek kısmi tevkifat kapsamındaki mal veya hizmet alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır.

Buna göre, mücbir sebep kapsamında olan bir mükellef, 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında, kısmi KDV tevkifatı kapsamında bir mal veya hizmet alımı yapıyorsa KDV tevkifatı yapmayacak, buna bağlı olarak kendisine düzenlenecek faturada KDV tevkifatı gösterilmeyecek, faturada hesaplanacak KDV’nin tamamı satıcıya ödenecektir.

Yukarıdaki düzenleme kısmi tevkifat kapsamına alınan mal teslimleri ile hizmet ifaları için geçerlidir. KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “I/C.2.1.2. Tam Tevkifat Uygulaması” başlıklı bölümünde tam tevkifat kapsamına alınan işlemlere etkisi yoktur ve mücbir sebep hali ilan edilen dönemde tam tevkifata tabi bir işlem olursa (örneğin yurt dışından gelen hizmet faturaları) KDV hesaplanacak ve 518 No.lı VUK Genel Tebliği ile belirlenen sürede verilecek 2 No.lı KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir.

Kısmi tevkifat kapsamında mal veya hizmet alımı yapan mükelleflerin, 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında düzenlenecek faturalarda KDV tevkifatı gösterilmemesi hususunda tedarikçi firmalar ile irtibata geçmeleri söz konusu faturaların tebliğ hükmüne uygun ve doğru şekilde tanzimi için faydalı olacaktır.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.