''Kolalı Gazozlar İle Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV Oran ve Asgari Maktu Vergilerinde Değişiklik Yapılmıştır''

Konu:''Kolalı Gazozlar İle Bazı Tütün Ürünlerinin ÖTV Oran ve Asgari Maktu Vergilerinde Değişiklik Yapılmıştır''

26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (III) cetvelde yer alan bazı ürünlerin ÖTV oranlarında ve maktu vergilerinde değişiklikler yapılmıştır.

(A) Cetvelinde yer alan aşağıdaki ürünün vergi oranından değişiklik yapılmıştır.

GTİP No                     Mal İsmi            Vergi Oranı (%)        Yeni Vergi Oranı (%)

2202.10.00.00.13     Kolalı gazozlar        25                          35

(B) Cetvelinde yer alan aşağıdaki ürünlerinde vergi oranlarında değişiklik yapılmış, bazılarının ise asgari maktu vergi tutarları değiştirilmiştir.

GTİP No:  2402.10.00.00.11   Mal İsmi: Tütün içeren purolar  Vergi Oranı (%):40   Yeni Vergi Oranı (%) :80  Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,3506  Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı: 0,3506   Maktu Vergi Tutarı: 0,4686  Yeni Maktu Vergi Tutarı:0,4686 

GTİP No:  2402.10.00.00.12   Mal İsmi: Uçları açık purolar    Vergi Oranı (%):40   Yeni Vergi Oranı (%) :80  Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,3506  Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı: 0,3506   Maktu Vergi Tutarı: 0,4686  Yeni Maktu Vergi Tutarı:0,4686 

GTİP No:  2402.10.00.00.19   Mal İsmi: Sigarillolar               Vergi Oranı (%):40   Yeni Vergi Oranı (%) :80  Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,3506  Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı: 0,3506   Maktu Vergi Tutarı: 0,4686  Yeni Maktu Vergi Tutarı:0,4686 

GTİP No:  2402.90.00.00.00   Mal İsmi: Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)          - Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar              Vergi Oranı (%):40   Yeni Vergi Oranı (%) :80  Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,3506  Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı: 0,3506   Maktu Vergi Tutarı: 0,4686  Yeni Maktu Vergi Tutarı:0,4686 

GTİP No:  2403.19.10.00.19  Mal İsmi: Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) Vergi Oranı (%):63 Yeni Vergi Oranı (%) :40  Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,0787  Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,0500  Maktu Vergi Tutarı:0,4539   Yeni Maktu Vergi Tutarı:0,4539 

GTİP No:  2403.19.90.00.19  Mal İsmi: Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) Vergi Oranı (%):63 Yeni Vergi Oranı (%) :40  Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,0787  Yeni Asgari Maktu Vergi Tutarı:0,0500  Maktu Vergi Tutarı:0,4539   Yeni Maktu Vergi Tutarı:0,4539 

Karar 26.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

EK: 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz