Sürdürülebilirlik stratejisi

Şirketler, çevre, toplum ve yönetişim (ESG) meselelerini dikkate alan sürdürülebilir stratejileri, günlük operasyonlarının bir parçası olarak giderek daha fazla benimsemektedir. Dünyanın şirketlerin nasıl davrandığı konusuna olan ilgisi artmaya devam ettiği sürece etkin bir strateji oluşturmak zorunludur.


Ekibimiz, sürdürülebilirlik konusunda genel bir çerçeve geliştirilmesi ve bu çerçevenin iş uygulamalarınıza
yerleştirilmesi konusunda ihtiyaç duyduğunuz tavsiye ve rehberliği sağlayabilir. Sürdürülebilirlik hızla iş gündeminin kritik bir bileşeni haline gelmekte. Geçmişte sürdürülebilirlik, öncelikli olarak çevresel faktörlerle ilgiliydi ancak günümüzde bütün ESG meselelerini kapsamakta ve bir şirketin itibarının yanı sıra, kâr ve zararı üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisi, gelecek nesiller için doğal kaynaklarımızın korunmasını ve zenginleşmesini sağlarken uzun vadede kuruluşunuz, paydaşlarınız ve toplum için değer yaratmak maksadıyla ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerin iş planınıza entegre edilmesidir. ESG meseleleri konusundaki farkındalık arttıkça çoğu şirket bu ilkeleri uygulama ve operasyonlarına dahil etme arayışına girmiştir. İklim değişikliği, insan hakları, tüketicinin korunması, çalışan ilişkileri ve sorumlu yönetim gibi çok sayıda alanı kapsayan ESG meselelerinden kuruluşunuz için en önemli olanlara odaklanmak önem arz etmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirirken size tavsiyelerde bulunmak ve gereksinimlerinize destek olmak
için ESG meselelerine ilişkin kapsamlı bilgimizi, iş uygulamalarındaki tecrübelerimizle birleştiriyoruz.
Ekibimiz, tüm Mazars iş ve işletmelerinin tecrübelerinden bir bütün olarak, iş birliği dahilinde
faydalanır ve size en iyi olanı sunabilmek için kendi hizmetlerini sizin ihtiyaçlarınıza uyarlamaya odaklanır.


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

• Kapsamlı bir paydaş katılım politikasının oluşturulmasını, tüm tarafların dikkate alınarak yaklaşımın planlanmasını ve üzerinde anlaşmaya varılan stratejilerin belirlenmesini sağlamak
• İşletmeniz üzerinde en fazla etkiye sahip olan, işletmenizin itibarını ve değer yaratma kabiliyetini
etkileyebilecek ekonomik, çevresel ve sosyal risklerle ilgili oldukları için paydaşlar açısından da yüksek derecede önem arz eden öncelikli konuların belirlenmesi ve bu konular üzerine odaklanılması
• Seçilen temel performans göstergelerini ölçmek için sistemler kurulması
• Karbon ayak izinizin hesaplanması ve bunun azaltılarak etkinizin dengelenmesi için fırsatların
 

Hizmetlerimiz

• ESG & sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmesi ve özel inceleme yapılması
• Yolsuzlukla mücadele programlarının oluşturulması
• Kurumsal yönetişim hizmetleri
• KVKK ve GDPR uyum & veri gizliliği ve güvenliği
• Karbon ayak izi değerlendirmesi & enerji verimliliği
• Tedarik zincirinde CSR çalışmaları ve sürdürülebilir satın alma stratejisi

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?