Raporlama ve güvence

Güven tesis ediyoruz ve bütünlük oluşturuyoruz

Finansal olmayan raporlama, güven tesis etmeye yardımcı olduğu ve kredibiliteyi artırdığı için şirketler açısından giderek daha önemli hale geliyor. Şirketlerin çevresel ve sosyal etkileri, tedarik zinciri, kurumsal çeşitlilik ve diğer sürdürülebilirlik alanları bakımından nasıl performans ortaya koyduklarını göstermeye yardımcı olur. Hikayenizi anlamlı ve otantik bir şekilde anlatmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir sürdürülebilirlik raporlama çözümleri çeşitliliği sağlıyoruz.

Yaklaşımımız

Günümüzde şirketler, yeni düzenlemelere ve paydaş talebine yanıt olarak finansal olmayan raporlamaya daha fazla önem veriyor. Finansal olmayan raporlamanın faydaları oldukça aşikârdır. Şirketlerin sürdürülebilirlik geçmişlerini göstermelerine ve paydaş katılımını tecrübe etmelerine imkân tanır. Bununla birlikte, temel sürdürülebilirlik ölçütlerinde iyi skorlanan şirketlerin uzun vadede rakiplerinin kârlılığını aşmaları daha yüksek bir olasılıktır.
Finansal olmayan raporlamanın bazı yargı çevrelerinde zorunlu hale gelmesiyle birlikte kuruluşun raporlamasının kredibilitesine daha fazla güven dağlamak için güvence hususunun üstünde daha fazla durulmaya başlanmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk raporlarınız, yeşil ve sosyal tahvil sertifikasyonlarınız ya da karbon raporlarınızın güvencesi için bağımsız denetim hizmetlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Mazars bünyesinde, her büyüklükteki kuruluşun sürdürülebilirlik raporlamalarını yapılandırmasına ve geliştirmesine ya da gerekli sertifikaları almasına yardımcı olmak noktasında uzun bir geçmişe sahibiz. Yetenekli ekibimiz, denenmiş ve test edilmiş teknikleri, sürdürülebilirlik yapılarını ve yerleşik yönergeleri kullanarak işinizle ilgili çevre, toplum ve yönetişim (ESG) temalarını belirlemenize yardımcı olabilir.
Bazı kuruluşlar entegre raporlama yaklaşımına geçerken diğerleri finansal olmayan raporları için ayrıca doküman sağlamaya devam etmektedir. Tercihiniz hangisi olursa olsun ekibimiz, finansal olmayan raporlamanızın mümkün olanın en iyi olmasını sağlamak için kendi çalışma yöntemlerini sizin çalışma yöntemleriniz ile uyumlu hale getirecektir. Hedefimiz her zaman yaklaşımımızı sizin ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak çözümler sunmaktır.


Nasıl yardımcı olabiliriz?
• Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri ile ilgili açıklamaların güvenilirliğini artırabiliriz
• Önceden belirlenmiş olan hedefler bakımından kaydedilen ilerlemeler hakkında paydaşları bilgilendirebiliriz
• Sağlanan bilgilerin niteliği hakkında yönetime ve yönetişimden sorumlu olanlara destek verebiliriz
• Raporlama yapılacak alanları belirleyerek özelleştirebiliriz

 

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?