Sevki Boran Vergi Hizmetleri-Ortak

Şevki Boran

Ana Nitelikler:

 • Maliye Bakanlığı eski Maliye Müfettişi olarak değişik sektörlerde yer alan yerli ve yabancı sermayeli orta ve büyük ölçekli firmalarda vergi incelemesi yapmıştır.
 • Maliye Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan personelin soruşturulması ile vergi dairelerinin ve saymanlıkların teftişinde görev almıştır.
 • Mesleki konularda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Eğitim:

 • Ankara Üniversitesi SBF, İşletme, Lisans, Ankara, Türkiye

Yabancı Dil:

 • İngilizce

Mesleki Geçmiş:

 • Denge Bursa Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş., Ortak, 2009-...
 • Şerif Baykut YMM Ltd. Şti., Ortak ,2000-2009
 • Arthur Andersen Vergi Müdürü, 1995-2000
 • Maliye Müfettişi, 1988-1995

Üye Olunan Kuruluşlar:

 • Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği
 • Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • Bursa Yeşil Rotary Kulübü Derneği
 • Maliye Müfettişleri Derneği
 • Mülkiyeliler Birliği
 • Türkiye Genç İşadamları Derneği

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Sevki Boran ile bağlantılı sayfalar