Sedat Kurdoğlu Vergi Hizmetleri-Ortak

Sedat Kurdoğlu.jpg

Meslek: Yeminli Mali Müşavir
Şirketteki Pozisyonu: Ortak

Ana Nitelikler:
• Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak bankacılık, tekstil, inşaat, perakende ve enerji sektörlerinde birçok denetim gerçekleştirmiş ve yönetmiştir.
• Çifte vergilendirme anlaşmaları ve transfer fiyatlandırması düzenlemeleri uyarınca vergi denetimleri gerçekleştirmiştir.
• Transfer fiyatlandırması, hisse senedi opsiyonları, finansal kiralama işlemlerin vergilendirilmesi, çifte vergilendirme anlaşmaları ve KDV iade sistemi hakkında saygın dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
• Gümrük Rejim Uygulamaları (dahilde ve hariçte işleme rejimi vb.) ve vergilendirilmesi ile ilgili araştırma raporunun hazırlamıştır.
• Vergi Sorunları Dergisi’nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak iki yıl süreyle görev yapmıştır.
• KDV İade Sistemi ve Teminat Uygulamasının Revize Edilmesi ve Geliştirilmesi ile ilgili rapor hazırlamıştır.
• Yeminli Mali Müşavirlik lisansı ve SPK tarafından verilmiş Bağımsız Denetim Lisansı’na sahiptir.

Mesleki Geçmiş:

• Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., 2013-…
• Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Vergi Baş Müfettişi (Eski Gelirler Başkontrolörü), 1999-2013
• Sistem Yayıncılık A.Ş, Finans Müdür Yardımcısı, 1995-1999

Sertifikalar:

• Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Koç Üniversitesi-2012)
• Transfer Fiyatlandırması Teknikleri ve Emsallare Uygunluk Prensibine Uygun Bir Benchmark Analizi (Özlem Güç Alioğlu, PwC-2012)
• Uluslararası Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu (DAAD - Marmara Üniversitesi-2012)
• Proje Yönetimi Teknikleri (Michael Cipriano, Boston Üniversitesi-2011)
• İş Devamlılığı, Güvenliği ve Risk Yönetimi (Brian Howland, Boston Üniversitesi-2011)
• Teknolojik Yeni Ürünlerin Pazara Sunulması ve Yerleştirilmesi Süreci (Barry Unger, Boston Üniversitesi-2010)
• Yeni Türk Ticaret Kanunu (Şeref Demir-2009)
• Sesam Analiz ve Dönüştürme Yazılımları Eğitimi (Hanz Ilner-2007)
• Türk Vergi Sistemi ve Denetim Teknikleri Eğitim Programı (Maliye Bakanlığı, Ankara -1999,2000)

Üye Olunan Kuruluşlar:

• Gelirler Kontrolörleri Derneği
• IFA – International Fiscal Association (Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği)
• Amatör Yelkencilik (Marmara Yelken Kulübü)
• Deniz Kayakçılığı  (BODEKA- Boğaziçi Deniz Kayakçıları Derneği)
• Amatör Fotoğrafçılık (IFSAK)

Eğitim:

• Boston Üniversitesi, Finansal Ekonomi Master-2011
• Harvard Üniversitesi, İngilizce Dil Programı Enstitüsü-2010
• İstanbul Üniversitesi, Muhasebe ve Denetim Ana Bilim Dalı-2009
• İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü, Pre-MBA Hazırlık Bölümü 2007-2008
• İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Bölümü-1995

Dil:

• İngilizce

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Sedat Kurdoğlu ile bağlantılı sayfalar