Contact Numan Emre Ergin

Numan Emre Ergin Vergi Hizmetleri - Ortak

Ana Nitelikler:
• Vergi denetimi, vergi planlaması, vergi danışmanlığı, transfer fiyatlandırması
• Türk ve uluslararası vergi hukuku
• Muhasebe denetimi
• Finansal analiz
• Sermaye piyasası mevzuatı
• IFRS

Mesleki Geçmiş:
• Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Ortak, 2017-…
• Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi, Part-time Öğretim Görevlisi, 2016-2017
• Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Vergi Baş Müfettişi, 2011-2017
• Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzmanı, 2001-2011

Eğitim:
• Gazi Üniversitesi, Muhasebe-Finansman, Doktora
• University of Southern California, Marshall Business School, MBA
• Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Yüksek Lisans
• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, Lisans
• Kırıkkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk, Lisans (devam etmekte)

Lisans ve Sertifikalar:
• Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı, TÜRMOB
• Bağımsız Denetçi Lisansı, KGK
• Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPL
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, SPL
• Finansal Analiz ve Değerleme Uzmanlığı Sertifikası, University of Southern California
• İspanyolca Dil Kursu Sertifikası, Active English.

Yayınlar:
• Ertelenmiş Vergi: Örneklerle Karşılaştırmalı Vergi Mevzuatı / TMS-TFRS / US GAAP / Kobi TFRS, Maliye HUD Yayınları, Eylül 2016.
• Hasta Adam Avrupa: Avro Krizi, Avrupa Birliği'nde Borç Krizi ve Krize Karşı Alınan Tedbirler, Maliye HUD Yayınları, Eylül 2013.
• Avrupayı Saran Kriz (co-ed.), Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2013.
• Vergi, muhasebe, ekonomi, Avrupa Birliği konularında ulusal dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale.

Dil:
• İngilizce
• İspanyolca

Üye Olunan Kuruluşlar:
• İstanbul YMM Odası
• Maliye Hesap Uzmanları Derneği
• Mülkiyeliler Birliği

Share