Mustafa Tan Vergi Hizmetleri-Ortak

Mustafa Tan.jpg

Ana Nitelikler:

 • Maliye Bakanlığı eski Vergi Başmüfettişi olarak yerli ve yabancı sermayeli büyük ölçekli firmalarda vergi incelemeleri yapmıştır. 
 • Mesleki konularda düzenlenen çeşitli konferans, panel ve eğitimlere konuşmacı ve eğitimci olarak katılmıştır.
 • Gazete ve dergilerde çok sayıda yazı ve makaleleri yayımlanmıştır.
 • Vergi Konseyi komisyonlarında çalışmalar yapmıştır. 
 • Kitap ve dergi hazırlığında koordinatörlük ve editörlük yapmıştır.
 • Mesleki alanda birçok konferans ve panel organizasyonu gerçekleştirmiştir.

Eğitim:

 • Marmara Üniversitesi, SBE Maliye A.B.D. Mali Hukuk Bilim Dalı , Doktora, İstanbul, Türkiye
 • Marmara Üniversitesi, SBE Maliye A.B.D. Mali Hukuk Bilim Dalı , Yüksek Lisans, İstanbul, Türkiye
 • İstanbul Üniversitesi SBF Maliye, Lisans, İstanbul, Türkiye

Yabancı Dil:

 • İngilizce

Mesleki Geçmiş:

 • Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Ortak, 2012 - Bugün
 • Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi, 2011
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörü, 2010-2011
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü, 2003-2010
 • Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2000-2003

Sertifikalar:

 • Yeminli Mali Müşavirlik Lisansı
 • KGK Bağımsız Denetim Lisansı

Üye Olunan Kuruluşlar:

 • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • IFA – International Fiscal Association (Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği)
 • Gelirler Kontrolörleri Derneği

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?