Contact Mustafa Tan

Mustafa Tan Vergi Hizmetleri-Ortak

Meslek:Yeminli Mali Müşavir

Şirketteki Pozisyonu:Ortak

Ana Nitelikler:

 • Maliye Bakanlığı eski Vergi Başmüfettişi olarak yerli ve yabancı sermayeli büyük ölçekli firmalarda vergi incelemeleri yapmıştır.
 • Mesleki konularda düzenlenen çeşitli konferans, panel ve eğitimlere konuşmacı ve eğitimci olarak katılmıştır.
 • Gazete ve dergilerde çok sayıda yazı ve makaleleri yayımlanmıştır.
 • Vergi Konseyi komisyonlarında çalışmalar yapmıştır.
 • Kitap ve dergi hazırlığında koordinatörlük ve editörlük yapmıştır.
 • Mesleki alanda birçok konferans ve panel organizasyonu gerçekleştirmiştir.

Yayınlar:

 • Vergi ve teşvik mevzuatı ile ilgili kitapları yayımlanmıştır.

Mesleki Geçmiş: 

 • Denge Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Ortak, 2012-…
 • Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi, 2011
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Baş Kontrolörü, 2010-2011
 • Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü, 2003-2010
 • Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2000-2003

Üye Olunan Kuruluşlar:

 • Aydın İli ve İlçeleri Eğitim, Araştırma ve Yardım Vakfı
 • IFA (International Fiscal Association) 
 • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası
 • İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derneği
 • İstanbul Üniversitesi SBF Mezunları ve Mensupları Vakfı
 • Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği
 • Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği

Eğitim:

 • İstanbul Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı, Doktora, İstanbul, Türkiye
 • Marmara Üniversitesi SBE Mali Hukuk Bilim Dalı, Yüksek Lisans, İstanbul, Türkiye
 • İstanbul Üniversitesi SBF Maliye, Lisans, İstanbul, Türkiye

Dil:

 • İngilizce

Share