İlyas Emre Yayla Vergi Hizmetleri-Ortak

Emre Yayla

Ana Nitelikler

 • Ulusal ve uluslararası vergi konularında danışmanlık yapmaktadır
 • Teknopark ve Ar-Ge Destekleri konusunda kitabı ve bir çok dergide yayımlanmış makalesi bulunmaktadır
 • Teknoparklar’da vergi uygulamalarına ait konferanslar vermiş ve eğitici olarak faaliyette bulunmuştur
 • Şirket birleşme ve satın alma projelerini yönetmektedir
 • Gazete ve dergilerde mesleki makaleleri yayınlanmaktadır

Eğitim

 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye, Ankara Türkiye
 • Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk

Yabancı Dil(ler)

 • İngilizce

Mesleki Geçmiş

 • 2017 - Bugün, Mazars Denge, Ankara, Vergi Hizmetleri Ortağı
 • 2014 - 2017 Mazars Denge, Ankara, Vergi Hizmetleri Direktörü
 • 2011 - 2014 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, Büyük Mükellefler İnceleme Grubu, Vergi Müfettişi
 • 2007 - 2011 Maliye Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzmanı
 • 2007  Vakıflar Bankası Teftiş Kurulu, Müfettiş Yardımcısı

Sertifika(lar)

 • Yeminli Mali Müşavir Ruhsatı
 • IELTS

Üye Olunan Kuruluş(lar)

 • Ankara Kent Konseyi, Meclis Üyesi
 • Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı
 • Trabzon Vakfı, Yönetim Kurulu Üyesi