Emre Amir Dişpençe Denetim Hizmetleri-Ortak-Bursa

Emre Amir Dişpençe

Ana Nitelikler:

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), ve Amerika’da Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’na göre denetim deneyimi,

- IFC’nin ve Dünya Bankası’nın talepleri ve belirlediği şartlar çerçevesinde denetim deneyimi,

- Kamu kesimi kuruluşlarında denetim deneyimi bulunmaktadır.

- Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğleri çerçevesinde denetim deneyimi ile değerleme, konsolidasyon, IPO, özelleştirme ve uygunluk denetimi deneyimi vardır.

- Hile ve yolsuzluk denetimi deneyimi bulunmaktadır.

- Ayrıca özel sektörde üst düzey finans yöneticiliği yapmıştır

Eğitim:

- İstanbul Üniversitesi, İngilizce İşletme, İstanbul, Türkiye

Yabancı Dil:

- İngilizce

- Fransızca

Mesleki Geçmiş:

- 2012-... Mazars Denge, Partner

- 2003-2012 Durak TEXTILE COMPANY, CFO - 2000-2003 Ernst and Young, Kıdemli Müdür

- 1990-2000 Mazars Denge , Müdür

Sertifikalar:

- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Lisansı

- Kamu Gözetimi Kurumu bağımsız denetim lisansı - SPK Bağımsız Denetim Lisansı

Üye Olunan Kuruluşlar:

- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

- Türkiye Bağımsız Denetim Derneği

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Emre Amir Dişpençe ile bağlantılı sayfalar