Cahit Yerci Vergi Hizmetleri-Kaliteden Sorumlu Ortak

Cahit Yerci.jpg

Mesleki Unvanı          :Yeminli Mali Müşavir
Şirketteki Pozisyonu :Kaliteden Sorumlu Ortak (Dış Ticaret - Gümrük - AB Konuları)   

Ana Nitelikler:

•   Vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma deneyimi vardır.
•   Türk vergi ve muhasebe sistemi, gümrük ve dış ticaret mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları ve bu anlaşmalarla ilgili uygulamalar hakkında deneyimi bulunmaktadır.
•   Türkiye-Avrupa Topluluğu İlişkileri ve Kurumları ve Türk Ticaret Mevzuatı hakkında geniş deneyim sahibidir.
•   Bir (yayımlanmamış) yeterlik etüdü, yayımlanmış iki kitabı, gazete ve dergilerde yayımlanmış 100’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

Mesleki Geçmiş:

•   Denge İstanbul Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. , Ortak, 2014-
•   Aktaş Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2013-Kasım 2013.
•   Aktaş Holding A.Ş., İç Denetim Yönetmeni, 2012-2013.  
•   Maliye Bakanlığı, Vergi Başmüfettişi, 2011-2012.
•   Maliye Bakanlığı, Gelirler Başkontrolörü,  2004-2011.
•   Gümrük Müsteşarlığı, Müsteşarlık Müşaviri, Şubat 2004-Mayıs 2004.
•   Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı, 2000-2004.
•   Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı, Kasım 1997-2000.
•   Genelkurmay Başkanlığı Tercüme Şubesi, İngilizce Çevirmen, 1991-1992 (Askerlik hizmeti sırasında).
•   Maliye Bakanlığı, Gelirler Kontrolörü (Stajyer, Kontrolör, Başkontrolör), 1985- 1997.

Üye Olunan Kuruluşlar:

•   Gelirler Kontrolörleri Derneği
•   Mülkiyeliler Birliği
•   Mülkiye Spor Kulübü

Eğitim:

•   Milli Güvenlik Akademisi, 56’ncı Dönem.
•   Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, A.B.D., Yüksek Lisans, Ekonomi.
•   Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, İktisadi ve Mali Politikalar Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı.
•   Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma Uygulama Merkezi,  Temel Eğitim Sertifika Programı.
•   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Lisans, İşletme.

Yabancı Dil:

•   İngilizce
•   Fransızca

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?