Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında alacakların yapılandırılması, vergi ve matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve sabit kıymetlerde yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemeler hakkında 06.06.2021 – 2021/135 sayılı sirkülerimizde açıklamalar yapılmıştı.

Bu defa 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ile de söz konusu düzenlemenin usul ve esaslarına dair açıklamalarda bulunulmuştur.

Document

Sirküler Sayı: 2021/148
Sirküler Sayı: 2021/148