Sirküler Sayı: 2021/103

Covid-19 salgını nedeniyle yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar veremeyen sanayicilere mücbir sebep kapsamında ek süre talep etmeleri halinde 14 Haziran 2021 tarihine kadar ek süre verilecektir.

Bilindiği üzere sanayi işletmelerinin her yıl Nisan ayı sonuna kadar Yıllık İşletme Cetvellerini vermeleri gerekmektedir. Bu konuda her yıl olduğu gibi bu yıl da hatırlatıcı mahiyette sirkülerimiz ile bilgi verilmişti. (05/04/2021 – 2021/81 sayılı sirkülerimiz.)

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar girilmesi (doldurulması) gereken Yıllık İşletme Cetvelini, Covid-19 salgın riski nedeniyle veremeyen sanayicilerin yine 6948 sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlığa başvurusu halinde sürenin uzatılmasının Bakanlığın yetkisinde olduğu belirtildikten sonra; ülkemizde halihazırda etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve tam kapanma süreci de dikkate alınarak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini (YİC) veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme sürelerinin bir defaya mahsus olmak üzere 14 Haziran 2021 tarihi gün sonuna kadar uzatılacağı, bu kapsamda mücbir sebep bildirme taleplerinin ve Yıllık İşletme Cetveli veri girişlerinin 14 Haziran 2021 tarihi gün sonuna kadar yapılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Bakanlık tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 30.04.2021 tarih ve Sayı: E-75057824-120.02.02-2546011 sayılı yazıda da mücbir sebep bildirilmesi halinde 14 Haziran 2021 tarihine kadar ek süre verileceği açıklandıktan sonra, bu tarihe kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 sebebiyle 2020 yılı Yıllık İşletme Cetveli süresinin uzatılması talebinde bulunan işletmelerin başvurularının uygun olarak değerlendirileceği, dolayısıyla 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini zamanında gönderemeyen işletmelere idari yaptırım uygulanmadan önce bu tarihe kadar beklenilmesi uygun olacağı açıklanmış, Covid-19 mücbir sebep bildirimi yapan işletmelere ait EBYS sistemine otomatik olarak düşen dilekçelerin cevabi yazı yazılmadan kapatılması ve SSBS’de onay işlemi yapılırken İl Müdürlüklerine gönderilen işbu yazının uygunluk yazısı olarak değerlendirilerek sisteme yüklenmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2021/103
Sirküler Sayı: 2021/103