"2019 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır"

Konu:"2019 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır"

Türk Ticaret Kanunu’nun 64/3 maddesine göre yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir. Bu çerçevede hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2019 yılı hesap dönemine ait olup, fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini 30 Haziran 2020 tarihine kadar yaptırmış olmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise, özel hesap dönemlerinin son ayını takip eden altıncı ay sonuna kadar yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadırlar. Türk Ticaret Kanunu uyarınca yevmiye defterinin kapanış onayının zamanında yaptırılmaması (2020 yılı için) 9.387 TL idari para cezasını gerektirmektedir.

2019 yılı kayıtlarını elektronik ortamında tutan mükellefler bu tasdik kapsamında olmayıp, bilindiği üzere hesap döneminin ilk ayına ait e-defter beratı açılış tasdiki, hesap döneminin son ayına ait e-defter beratı ise kapanış tasdiki hükmündedir.

Diğer taraftan, ticari defterlerin ispat kuvveti ve hangi hallerde sahibi lehine, hangi hallerde aleyhine delil olacağı 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 82 ila 86’ncı maddelerinde düzenlenmişken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, eski Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak, ticari defterlerin delil olmasına dair bir düzenlemeye yer verilmemiş, ticari davalarda deliller ile bunların sunulmasının Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir. Bu durumda, ticari defterlerin delil olması hususunda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na bakmak gerekecektir.

Söz konusu kanuna göre, ticari defterlerin ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için;

• Kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş,

• Açılış ve kapanış onayları yaptırılmış,

• Defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması gerekmektedir.

Bu çerçevede açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olarak kullanılabilecektir.

Saygılarımızla, 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/171 - "2019 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıd...
SİRKÜLER Sayı:2020/171 - "2019 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır"