"Gekap Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekecektir"

Konu:"2020/I. Dönem Gekap (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekecektir"

Bilindiği üzere 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği”nde yapılan değişikliklerden birisi GEKAP beyannamesinin verileceği dönemlerin değiştirilmesi olmuştu. Söz konusu tebliğ değişikliği hakkında 22.03.2020 tarih ve 2020/89 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı. Son düzenlemelere göre tüm mükellefler için GEKAP beyan dönemleri “üç aylık” beyan dönemleri olarak belirlenmiş olup, üç aylık beyan dönemi uygulaması 2021 yılında başlayacaktır. 2021 Yılı ve Sonrasında Beyan Dönemleri 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 2020 Yılı Beyan Dönemleri Aynı tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında ise 2020 yılına münhasır olarak beyan dönemleri altışar aylık dönemler halinde belirlenmiştir.

Buna göre 2020 yılında beyanlar altı aylık dönemler şeklinde aşağıdaki gibi yapılacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık. Beyan ve Ödeme Süreleri Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve aynı süre içinde ödenmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, 2020/I. Dönem beyannamesinin Temmuz ayı sonuna kadar verilmesi gerekmektedir. 31.07.2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle beyanın ve ödemenin en geç 04.08.2020 günü (resmi tatili takip eden ilk işgünü) yapılması mümkün olabilecektir.

Beyanname Boş Olsa Dahi Verilecektir

Genel Tebliğin “Geri Kazanım Katılım Beyannamesi” başlıklı 4. Maddesinin 7. Fıkrasına göre, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını, diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.

Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekecektir. Ocak/2020 ve Şubat/2020 Dönemleri İçin Verilmiş Olan Beyannameler Tebliğe eklenen Geçici 2. maddede yer alan düzenlemeye göre, 22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyeceklerdir.

Yine Geçici 2. maddede yer alan düzenlemeye göre, 22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

GEKAP Uygulamaları Hakkında 2020 Yılında Yayınlanan Sirkülerlerimiz

Geri Kazanım Katılım Payı Beyanlarında Süre Uzatımı Yapılmış ve Beyan Dönemlerinde Değişiklikler Yapılmıştır – 23.03.2020 – 2020/89

Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında Duyuru – 06.03.2020 –2020/78

Elektrikli ve Elektronik Eşyalar İçin Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması - 24.02.2020 – 2020/62

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar Yayınlanmıştır – 12.02.2020 – 2020/57

Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı Hakkında Yeni Düzenlemeler İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır – 07.02.2020 – 2020/53

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ve Kılavuzu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır – 06.02.2020 – 2020/51

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir – 27.01.2020 – 2020/47

Geri Kazanım Katılım Payı Yönetmeliği Yayınlanmıştır – 15.01.2020 – 2020/37

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/169 - "2020/I. Dönem Gekap (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılı...
SİRKÜLER Sayı:2020/169 - "2020/I. Dönem Gekap (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin 4 Ağustos Gününe Kadar Verilmesi Ve Tahakkuk Edecek Katılım Payının Aynı Sürede Ödenmesi Gerekecektir"