Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik

Şirketimizin 40 yılı aşkın tecrübesiyle yetişmiş uzman tasdik ekiplerimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlamaktadır.

Bu raporlar ışığında amacımız vergisel risk doğurabilecek hataları yönetime bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
 • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
 • Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi
 • Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması

Diğer Tasdik Hizmetleri

 • Sermayenin ödendiğinin tespiti
 • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
 • TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki
 • Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu
 • Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler

Share