Vergi Hizmetleri

Mazars Denge, Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Revizyon, Transfer Fiyatlandırması, KDV İadesi Hizmetleri vermektedir.

Şirketin 40 yıllık tecrübesiyle yetişmiş uzman tasdik ekipleri 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlamaktadır.

Bu raporlar ışığında Mazars Denge vergisel risk doğurabilecek hataları yönetime bildirerek önlem alınmasını sağlamakta ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.

Mazars Denge’nin Hizmet Farkı:

  • Oluşturulan teknik ekibin sürekli geliştirmeleriyle kullanılan CAP programı sayesinde vergi denetimlerinin verimliliği artmakta ve müşterilerin muhasebe departmanlarının saha çalışması esnasındaki iş yükü azaltılmaktadır.
  • Tüm Mazars Denge ofislerinde hazırlanan tam tasdik raporları örnekleme usulü seçilerek vergi ortağı tarafından kontrol edilmekte ve kontrol sonucunda hazırlanan raporlar ilgili YMM ve yönetim kuruluna sunulmaktadır.
  • 3 haftada bir YKB önderliğinde tüm Mazars Denge ofislerindeki YMM’ler ve direktörlerle birlikte teknik toplantılar yapılmakta; dönem içindeki tüm kanuni değişiklikler, çıkan makaleler ve tebliğler tartışılmaktadır. 

Downloads

Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik Hizmetleri

Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetleri, grubumuzun bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir. Düzenli olarak yapılan revizyon (vergi denetim) çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Vergi revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içerir. Buna ilave olarak, başta vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili mevzuat alanlarındaki değişiklikler hazırlanan sirkülerler ve açıklamalı sirküler raporlar vasıtasıyla düzenli olarak müşterilerimize posta veya e-posta yoluyla ulaştırılır.

Vergi Revizyonu

Revizyon Hizmetleri grubumuzun bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir.

Transfer Fiyatlandırması

Mazars Denge olarak yasal düzenlemeler, mükelleflerin yapması gereken hazırlıklar ve transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler sunmaktayız.

KDV İadesi

KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması, KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV İadesine esas listelerin hazırlanması, İade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması bu departman tarafından Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

Share