Vergi Hizmetleri

Mazars Denge, Vergi Danışmanlığı ve Tam Tasdik, Vergi Müşavirliği, Revizyon, Transfer Fiyatlandırması, KDV İadesi Hizmetleri vermektedir.

Şirketimizin 40 yıldan fazla tecrübesiyle yetişmiş uzman tasdik ekipleri 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlamaktadır.

Bu raporlar ışığında Mazars Denge vergisel risk doğurabilecek hataları yönetime bildirerek önlem alınmasını sağlamakta ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.

Mazars Denge’nin Hizmet Farkı:

  • Oluşturulan teknik ekibin sürekli geliştirmeleriyle kullanılan CAP programı sayesinde vergi denetimlerinin verimliliği artmakta ve müşterilerin muhasebe departmanlarının saha çalışması esnasındaki iş yükü azaltılmaktadır.
  • Tüm Mazars Denge ofislerinde hazırlanan tam tasdik raporları örnekleme usulü seçilerek vergi ortağı tarafından kontrol edilmekte ve kontrol sonucunda hazırlanan raporlar ilgili YMM ve yönetim kuruluna sunulmaktadır.
  • 3 haftada bir YKB önderliğinde tüm Mazars Denge ofislerindeki YMM’ler ve direktörlerle birlikte teknik toplantılar yapılmakta; dönem içindeki tüm kanuni değişiklikler, çıkan makaleler ve tebliğler tartışılmaktadır. 

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?