Vergi

Sürekli değişen vergi ortamında size rehberlik edecek içgörü ve inovasyon

Günümüzün vergi sistemleri, şirketlerin karşısına önemli zorluklar çıkarıyor. Ulusal ve uluslararası mevzuatın karmaşıklığı dolayısıyla kuruluşlar net, bilgiye dayalı ve ölçülüp tartılmış bir rehberliğe ihtiyaç duyuyor. Sizinle yakından çalışarak, size güven verip sürdürülebilir bir başarı yakalamanıza yardımcı olacak şeffaf, entegre ve verimli vergi çözümleri sunuyoruz.  

Yaklaşımımız

Stratejik hedeflerinize erişmenizi sağlayacak vergi çözümleri için sizinle yakından işbirliği yapıyoruz. Farklı sektörler, hizmetler ve coğrafyalarda tek bir çevik, entegre, ve işbirliği esaslı ekip şeklinde hareket ederek, müşterilerimizin gerek yerel köklerimizden gerek uluslararası bir şirketin parçası olmanın getirdiği küresel perspektiften yararlanmasını sağlıyoruz. 

Vergiye dair tüm alanlarında zengin bir deneyime sahip olan profesyonel uzmanlarımız, şirketlere yaşam çevrimlerinin her aşamasında uzmanlaşmış danışmanlık sunar: kurumlar vergisi ve istihdam vergisi, transfer fiyatlandırması ve kurumsal yapılanma, ulusal ve uluslararası işlemler, yurt dışında yeni faaliyetlere girişirken vergi uyumu sağlama gibi. 

Özel müşterilerimize ise, vergi planlaması konusunda etkili, uzun vadeli finansal kararlar vermelerini sağlayacak kapsamlı bir kavrayış sağlıyor ve uygulama sürecinin her aşamasında onlarla işbirliği yapıyoruz. 

Müşterilerimizle geliştirdiğimiz güçlü ilişkiler bizim için gurur kaynağı. Sizin iş ortağınız olarak, ihtiyaçlarınızı kavramak için gerekli zamanı ayırıyor ve hizmetlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz.  

 

 Nasıl yardımcı olabiliriz?

 • Vergi danışmanlığı ve tam tasdik
 • Vergi revizyonu
 • KDV iadesi
 • Uluslararası vergiler
 • Küresel mobilite ve istihdam vergileri
 • KDV ve dolaylı vergiler
 • Transfer fiyatlandırması
 • Birleşme ve satın alma vergileri
 • Ulusal ve yurt içi vergiler
 • Özel müşterilerin vergileri
 • Vergi ihtilafı çözümü
 • Teşvik hizmetleri
 • Kurumsal yapılar
 • Yatırımla Türk vatandaşlığı
 • İş ve sosyal güvenlik danışmanlığı

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Vergi danışmanlığı ve tam tasdik

5.Tax.jpg
Vergi Danışmanlığı ve Tasdik Hizmetleri, grubumuzun bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir. Düzenli olarak yapılan revizyon (vergi denetim) çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Vergi revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içerir. Buna ilave olarak, başta vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili mevzuat alanlarındaki değişiklikler hazırlanan sirkülerler ve açıklamalı sirküler raporlar vasıtasıyla düzenli olarak müşterilerimize posta veya e-posta yoluyla ulaştırılır.

Daha fazla

Vergi revizyonu

Brochure image
Revizyon Hizmetleri grubumuzun bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından verilmektedir.

Daha fazla

KDV İadesi

kdv iadesi görsel
KDV İadesi konusundaki her türlü danışmanlık hizmetinin sunulması, KDV iade eğitiminin verilmesi, KDV İadesine esas listelerin hazırlanması, İade tutarının tespit edilmesi, YMM raporlarının hazırlanması bu departman tarafından Yeminli Mali Müşavir (YMM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM), uzman ve denetçilerden oluşan deneyimli kadromuzla büyük bir titizlikle yerine getirilmektedir.

Daha fazla

Uluslararası vergiler

5.3 international tax.jpg
Küresel vergilerin çetrefilli dünyasında netlik sağlamak

Daha fazla

Küresel mobilite ve istihdam vergileri

5.1 Global mobility.jpg
İhtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde gerekli becerilere erişiminizi sağlamak.

Daha fazla

Covid-19 Global Tax and Law Tracker

KDV ve dolaylı vergiler

5.5 VAT and indirect tax.jpg
Vergi ödemelerinin giderek büyüyen bir bölümünü oluşturan KDV ve dolaylı vergiler özenli bir planlama gerektirir.

Daha fazla

Transfer fiyatlandırması

Forensic investigation & compliance_Editorial
Mazars Denge olarak yasal düzenlemeler, mükelleflerin yapması gereken hazırlıklar ve transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetler sunmaktayız.

Daha fazla

Birleşme ve satın alma vergileri

5.4 MandA tax.jpg
Önemli işlemleri vergi açısından verimli kılmak.

Daha fazla

Ulusal ve yurt içi vergiler

Infrastructure Finance_Editorial
Değişen bir ortamda mevzuata uyumunuzu sağlayan strateji ve çözümler

Daha fazla

Özel müşterilerin vergileri

5.9 Private client tax.jpg
Birey, girişimci, işletme sahibi ve üst düzey yöneticiler için kişiye özel tavsiyeler.

Daha fazla

Vergi uyumu

5.8 Tax compliance .jpg
Artan iş yükünü verimli biçimde yönetmek.

Daha fazla

Vergi ihtilafı çözümü

1. Audit Assurance option 2.jpg
Vergi ihtilafları küresel çapta artarken, etkili tavsiyeler kritik hale geliyor.

Daha fazla

Kurumsal yapılar

Denge Bağımsız_Editorial
Çetrefilli uluslararası vergi meselelerinde proaktif yaklaşım.

Daha fazla

Yatırımla Türk vatandaşlığı

YatirimileTurkVatadansligiGorsel
Türk Vatandaşlığı edinmek isteyen yatırımcı ve girişimcilere destek sunuyoruz.

Daha fazla

İş ve sosyal güvenlik danışmanlığı

Yatırım teşvik hizmetleri

Yatırım_Editorial
Butik yaklaşımımızla yatırım teşvik süreçlerinizde ekibinizin bir parçasıyız

Daha fazla