Uygulama & kurumsal dönüşüm

Sürdürülebilirliği stratejik planlarınıza yerleştirmek için çözümler

Günümüzde çoğu işletmenin karşılaştığı güçlüklerden biri de, sürdürülebilirliği yaptıkları her işe dahil etmeleridir. Gerçekten sürdürülebilir olmak, çevresel faktörlerin ötesine geçmek ve riski azaltmak anlamına  gelir. Sürdürülebilirlik uzmanlarımız işletmenizin performansını kapsamlı olarak geliştiren bir plan uygulanmasında ve değer yaratılmasında yardımcı olabilir.

Günümüzün iş ortamında, gerçekten sürdürülebilir bir iş stratejisi uygulanmamasından kaynaklanan riskler her zamankinden çok daha fazla. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli planlarına sürdürülebilirliği dahil ettikleri zaman yalnızca riskleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda değer elde etmelerine yardımcı olan yeni fırsatlar bulmalarını sağlayacak  bir konuma yerleştirirler.  Ancak bunun gerçekleştirilmesini zorlaştıran ve sürdürülebilirliği kuruluşunuzun özüne entegre etmek için kurulları, temel hissedarları ve mütevelli heyetleri gerekli aksiyonları almaktan alıkoyan güçlükler olabilir. 

Mazars bünyesinde, sürdürülebilirlik ve ESG ilkeleri odaklı bir işletmeye dönüşüm yapmanıza yardımcı olabilecek uzman bir ekibe sahibiz. Ekibimiz, sürdürülebilirlik açısından bulunduğunuz konuma ilişkin bir anlayış geliştirecek ve sürdürülebilirliğin uzan vadede kuruluşunuzun yaşama yeteneğini nasıl geliştirebileceği konusunda bir görüş sunacaktır.

Odağımız, kuruluşunuzdaki değişimin yönetilmesi, paydaşlarla yakın ilişki kurulması ve yeni bir kurumsal kültürün de geliştirilmesi dahil olmak üzere sürdürülebilirliğin iş stratejinize yerleştirilmesi için ihtiyaç duyduğunuz hizmetleri sağlamaktır. Sürdürülebilirlik konusunda derin bilgi sahibi, enternasyonal bir bakış açısı getiren, son derece yetenekli bir ekiple ihtiyacınız olan iç görü ve rehberliği sunabiliriz.

Sürdürülebilirlik ekibimiz size nasıl yardımcı olabilir?

  • Kurum kültürünüzün değerlemesi
  • Paydaş katılım stratejinizin bütün taraflar için nasıl daha anlamlı olabileceğini değerlendirir
  • Sürdürülebilirlikle ilgili iç ve dış iletişiminize destek olur
  • Yönetim kurulu incelenmesi
  • Yolsuzlukla mücadele programının tasarım ve uygulamasını gözden geçirir