Strateji & özel inceleme

Stratejik sürdürülebilirlik çözümleri

Şirketler, çevre, toplum ve yönetişim (ESG) meselelerini dikkate alan sürdürülebilir stratejilerini benimsemeye başladı. Dünyanın, şirketlerin nasıl hareket ettiğiyle ilgili merakı, şirketleri stratejilerini yeniden düşünmeye sevk etti. Ekibimiz, sürdürülebilirlik konusunda genel bir çerçeve geliştirilmesi ve bu çerçevenin işinize uygulanması konusunda ihtiyaç duyduğunuz tavsiye ve rehberliği sağlayabilir.

Sürdürülebilirlik, iş hayatının kritik bir konusu haline gelmiştir. Geçmişte sürdürülebilirlik, öncelikli olarak çevresel faktörlerle alakalıyken günümüzde bütün ESG konularını kapsamakta ve bir şirketin itibarının yanı sıra, kâr ve zararı üzerinde de etkisi olduğu görülmektedir.  

Sürdürülebilirlik stratejisi, gelecek nesiller için doğal kaynaklarımızın korunmasını ve zenginleşmesini sağlarken uzun vadede kuruluşunuz, paydaşlarınız ve toplum için değer yaratmak maksadıyla ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerin iş planınıza entegre edilmesidir.  ESG meseleleri konusundaki farkındalık arttıkça çoğu şirket bu ilkeleri uygulama ve operasyonlarına dahil etme arayışına girmiştir. İklim değişikliği, insan hakları, tüketicinin korunması, çalışan ilişkileri ve sorumlu yönetim gibi çok sayıda alanı kapsayan ESG meselelerinden kuruluşunuz için en önemli olanlara odaklanmak önem arz etmektedir.

Sürdürülebilirlik stratejisi geliştirirken size tavsiyelerde bulunmak ve gereksinimlerinize destek olmak için ESG konularına ilişkin kapsamlı bilgimizi, iş uygulamalarındaki tecrübelerimizle birleştiriyoruz.  

İş birliğini esas alan yaklaşımımız vasıtasıyla aşağıdaki konularda size yardımcı olabiliriz

 • Kapsamlı bir paydaş katılım politikasının oluşturulmasını, tüm tarafların dikkate alınarak yaklaşımın planlanmasını ve üzerinde anlaşmaya varılan stratejilerin belirlenmesini sağlamak
 • İşletmeniz üzerinde en fazla etkiye sahip olan, işletmenizin itibarını ve değer yaratma kabiliyetini etkileyebilecek ekonomik, çevresel ve sosyal risklerle ilgili oldukları için paydaşlar açısından da yüksek derecede önem arz eden öncelikli konuların belirlenmesi ve bu konular üzerine odaklanılması
 • Seçilen temel performans göstergelerini ölçmek için sistemler kurulması
 • Karbon ayak izinizin hesaplanması ve bunun azaltılarak etkinizin dengelenmesi için fırsatların belirlenmesi

Hizmetlerimiz

 • ESG & sürdürülebilirlik stratejisi ve özel inceleme geliştirilmesi
 • Yolsuzlukla mücadele programlarının oluşturulması
 • Kurumsal yönetişim hizmetleri
 • KVKK uyum & veri gizliliği ve güvenliği
 • Karbon ayak izi değerlendirmesi & enerji verimliliği
 • İnsan hakları stratejisi
 • Tedarik zincirinde KSS ve sürdürülebilir satın alma stratejisi