ESG değerlendirmesi

Sürdürülebilirlik gündemine baktığımızda artık organizasyonların çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarını göz ardı etmeleri mümkün görünmemektedir. ESG olarak da bilinen bu felsefe organizasyonların finansal kaygılarının ve karlılıklarının yanı sıra çevresel ve toplumsal etkilerini, kurumsal yönetişim ilkelerini bütünsel olarak değerlendirmeye yaramaktadır. Topluma etkin bir şekilde hizmet eden bir finansal sistem yaratabilmek için şirketlerin detaylı bir ESG planı olmalıdır. Bu planlar kısa vadeli performans ölçümünün yararı için şirketlerin çevresel ve sosyal faktörlerin aleyhine kararlar almalarına engel olmayı amaçlamaktadır.

Her organizasyonun ESG planı kendine özgü olabilir ancak o kurumun hizmeti veya ürünü kadar önemlidir. Bu sebeple ESG yolculuğundaki hedeflere ulaşılması konusunda rehbere ihtiyaç duyulabilir.

ESG planları dahilinde şeffaflık, kalite, insana değer veren politikalar ve inovasyon kurumların sektörlerinde ön plana çıkmasını kolaylaştırır. ESG odaklı yatırımlar sosyal etki yaratır ve yatırımın performansını olumlu yönde etkiler.

ESG stratejinizin etkili olabilmesi için kuruluşunuzun kalbinde yer alması ve iş modelinize tam olarak entegre olması gerekir.​ Mazars'da, işletmelerin ESG yolculuğuna başlaması için benzersiz bir çevrimiçi ESG Health Checkgeliştirdik.

ESG'nin yapılan işe dahil edilmesinin pahalı veya zaman alıcı olması gerekmez. Mazars ESG Health Check, organizasyonlar kurumsal toplumun sorumlu bir üyesi olurken işlerini geleceğe nasıl hazırlayabileceklerini gösterir. Sürdürülebilir davranmak bir maliyet olarak görülmemeli ve kurumların yatırımlarının getirilerinin izlenmesi gerekmektedir.

ESG değerlendirme hizmeti, mevcut ESG durumunun bir değerlendirmesini içerir. Ayrıca kurumların Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, Uluslararası Finans Kurumu Performans Standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile tanışmasını sağlar ve hangi SDG’lerin kurumlar ve değerleri için en uygun olduğunu gösterir. Süreç tamamlandığında ise kurumların daha sonraki adımlarda paydaşları ve daha refah bir toplum için uzun vadeli değer yaratma amacı ile tüm hedeflerini uyumlu hale getirecekleri bir ESG strajesini belirlemeye rehber olacak bir rapor sunulur.

Mazars, noktaları birleştirmenize ve kuruluşunuz için özel olarak hazırlanmış ESG tabanlı bir strateji tasarlamanıza ve aynı zamanda artan regülasyonlara uyum sağlamanıza yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir.